Артефакти

Заглавие: Писмо – Любен Казанджиев

Автор: Любен Казанджиев

Сведения за автора: Любен Казанджиев 1909 -? Философ, публицист

Намерен в: в книгата „Анти Нитче“ т1 на Любен Казанджиев

Бележки: Молба за рецензия в наш или чужд вестник 

Заглавие: Писмо – Елиза Винарова

Автор: Елиза Винарова

Сведения за автора: Елиза Винарова (Вълкович)1868 – 1935 майка на Бистра Винарова – Радева

Намерен в: книгата „Histoire les literatures slaves“ 1881 г.

Бележки: Подарява на внука си Траян Радев книга от библиотекат на своя баща ген. Георги Вълкович

Заглавие: Поръчка за книги

Намерен в: книгата на Никола Станев „Историята на нова България“ 1928 г.

Бележки: Списък на поръчани книги в книжарница „Нов свят“

Заглавие: Редакционни бележки Тр. Радев

Автор: Траян Радев

Сведения за автора: Траян Радев 1929 – 2010 историк, библиотекар, редактор, преводач

Намерен в: книгата на Симеон Радев „Ранни спомени“ 1994 г.

Бележки: Бележките са правени по ръкописа от 1954 г.

Заглавие: Редакция Ранни спомени

Автор: Траян Радев

Намерен в: Първото издание на „Ранни помени“ на Симеон Радев от 1967

Бележки: Има поправки, зачерквания, допълнения в цялата книга, направени от Траян Радев.

Заглавие: В полите на Витоша

Автор: Симеон Радев

Намерен в: Заглавната страница на книгата на Яворов „В полите на Витоша“

Бележки: Бележка за постановка на Народния театър