Български автори

Заглавие: Стихотворения

Автор: Трифон Кунев

Издателство: Перун;София

Сведения за изданието: Илюстрации проф. Илия Петров

Година на издаване: 1945

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7/К93Тс

Заглавие: Път през годините : Спомени : Ч. 1

Автор: Константин Константинов

Издателство: Български писател;София

Година на издаване: 1961

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7-94

Заглавие: Ранни спомени

Автор: Симеон Трайчев Радев

Издателство: Български писател;София

Сведения за изданието: С ръкописни бележки, вероятно на Траян Радев.

Година на издаване: 1967

Систематична сигнатура: 949.72.051(093.3)

Заглавие: Сонети

Автор: Мара Иванова Белчева

Издателство: Без изд.;София

Година на издаване: 1925

Систематична сигнатура: 886.7-193.3

Заглавие: Алманах Литературен глас

Издателство: Азбука;София

Година на издаване: 1931

Автографи от: Автограф на редактора

Систематична сигнатура: 886.7-8(059)

Заглавие: Новата българска литература

Автор: К. Гълъбов

Издателство: Б. изд.;София

Година на издаване: 1936

Автографи от: Автограф на автора

Предмет:Българска литература-история и критика

Систематична сигнатура:886.7.09

Заглавие: Пакостници

Автор: Андрей Протич

Издателство: Хемус;София

Година на издаване: 1927

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7-93-32

Заглавие: Първи възрожденци

Автор: Петър Динеков

Издателство: Хемус;София

Година на издаване: 1942

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Просветители, български
Писатели, български

Систематична сигнатура:886.7(091)(092)
92(497.2)

Заглавие: Планински вечери

Автор: Асен Разцветников

Издателство: Хемус;София

Година на издаване: 1934

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7-1

Заглавие: Стихотворения

Автор: Асен Разцветников

Издателство: Хемус;София

Година на издаване: 1942

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7-1

Заглавие: Из старата българска книжнина : Кн. 2 : Книжовни и исторически паметници от Второто българско царство

Автор: Иван Дуйчев

Издателство: Хемус;София

Година на издаване: 1944

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Българска литература, стара-антологии

Систематична сигнатура: 886.7-82
886.7(091)

Заглавие: Тамара

Автор: Живко Годен

Сведения за автора: 1878-1964. Псевдоним на Атанас Яранов. Учен, дипломат, революционер, писател. Член на ВМРО.

Издателство: Хемус;София

Година на издаване: 1939

Автографи от: Автограф на автора 

Систематична сигнатура: 886.7-2

Заглавие: Творчество и критика

Автор: М. Арнаудов

Издателство: Хемус;София

Година на издаване: 1938

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Литература-история и критика

Систематична сигнатура: 820/899.09

Заглавие: Александър Балабанов : Из един живот 1898-1934 : [Сборник] по случай 35 год. лит., общ. и науч. дейност

Издателство: Държавна печатница;София

Година на издаване: 1934

Автографи от: С автограф на Ал. Балабанов

Предмет: Литературни историци и критици, български

Систематична сигнатура: 886.7(092)
886.7-8
82.09
92 Балабанов, Александър Михайлов
886.7-8
82.09
92 Балабанов, Александър Михайлов

Заглавие: Иван Вазов като социален поет

Автор: Александър Ликов

Сведения за автора: Публицист и дипломат. Съпруг на Елисавета Багряна.

Издателство: Дирекция на народната култура;София

Година на издаване: 1945

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Вазов, Иван Минчов-творчество
Поети, български
Поезия, българска

Систематична сигнатура: 886.7(092)
886.7-1.09
92 Вазов, Иван Минчов