Български автори

Заглавие: Стихотворения

Автор: Атанас Далчев

Издателство: Български писател;София

Година на издаване: 1965

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7-1

Заглавие: До утре

Автор: Блага Димитрова

Издателство:Български писател;София

Година на издаване: 1959

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7-1

Заглавие: Вук Караджич и българската народна песен

Автор: Стефан Каракостов

Издателство: Нов свят;София

Година на издаване: 1943

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Езиковеди, сръбски-творчество
Народни песни, български

Систематична сигнатура: 80(497.11)(092)
398.8(497.2)
92 Караджич, Вук Стефанович

Заглавие: Златни ниви и бойни полета : Поема в 8 песни с пролог и епилог

Автор: Ем. п. Димитров

Издателство: Кооперативна печатница Франклин;София

Година на издаване: 1929

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7(081.1)
886.7-8

Заглавие: Боеве

Автор: Йордан Вълчев

Сведения за автора:

Издателство: печатница Полиграфия;София

Година на издаване: 1946

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7-32

Заглавие: Велики времена : На война – в мир

Автор: Кирил Гривек ; Предг. Симеон Радев

Сведения за автора: 1896-1987. Псевдоним на Кирил Добрев. Писател, журналист.

Издателство: Съвременна библиотека;София

Година на издаване: 1941

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7-32

Заглавие: Вълнолом

Автор: Кирил Христов

Издателство: Комитет Кирил Христов;София

Година на издаване: 1937

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура:886.7-1

Заглавие: Към психографията на П. К. Яворов

Автор: М. Арнаудов

Издателство: Български университет;София

Година на издаване: 1916

Автографи от: Автограф на автор

Предмет: Яворов, Пейо Крачолов

Систематична сигнатура: 886.7(092)
886.7.09
92 Яворов, Пейо

Заглавие: Пътници

Автор: Бончо х. Бонев

Сведения за автора: 1889-1954. Писател. Внук на Хаджи Боне Петров, който е собствени к на чифлика „Чардаклия“ (Двореца Врана).

Издателство: Български писатели;София

Година на издаване: 1942

Автографи от: Автограф на автор

Систематична сигнатура: 886.7-32

Заглавие: Път през годините : Спомени : Ч. 2

Автор: Константин И. Константинов

Издателство: Български писател;София

Година на издаване: 1962

Автографи от: Автограф на автор

Систематична сигнатура: 886.7-94

Заглавие: Спътници на първенците

Автор: Иван Богданов

Издателство: Български писател;София

Година на издаване: 1960

Автографи от: Автограф на автор

Предмет: Литературна критика, българска

Систематична сигнатура:886.7.9

Заглавие: Старшата сестра

Автор: Калина Малина

Издателство: Литературен глас;София

Година на издаване: 1941

Автографи от: Автограф на автор

Систематична сигнатура: 886.7-31

Заглавие: Стоян Михайловски – поет, трибун и мислител (1856-1927)

Автор: Иван Богданов

Издателство: Хемус;София

Година на издаване: 1947

Автографи от: Автограф на автор

Предмет: Писатели, български

Систематична сигнатура: 886.7(092)
92 Михайловски, Стоян Николов

Заглавие: Творци и литература

Автор: Жорж Нурижан

Сведения за автора:1892-1951. Италиански писател и публицист от арменски произход. Живял с прекъсвания в България от 1833 до 1947 г.

Издателство: печатница Мусала;София

Година на издаване: 1943

Автографи от: Автограф на автор

Предмет: Българска литература-творци

Систематична сигнатура: 886.7(092)
92(497.2)

Заглавие: Фрагменти : Бележки, [импресии и афоризми] за поезията, литературата и критиката

Автор: Атанас Далчев

Издателство: Български писател;София

Година на издаване: 1967

Автографи от: Автограф на автор

Систематична сигнатура: 886.7-84