Български автори

Заглавие: Capriccio di Capri

Автор: Andre Protitch

Издателство: Изд. авт.;Sofia

Година на издаване: 1938

Автографи от: Автограф на автор

Систематична сигнатура: 886.7-31

Заглавие: Из старата българска книжнина : Кн. 1

Автор: Иван Дуйчев

Издателство: Хемус;София

Година на издаване: 1940

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Българска литература, стара-антологии

Систематична сигнатура: 886.7-82
886.7(091)

Заглавие: Победни песни

Автор: Кирил Христов

Издателство: Изд. авт.;София

Година на издаване: 1916

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7-1

Заглавие: Слънчогледи ; Самодивска китка ; Intermezzo ; Царски сонети

Автор: Кирил Христов

Издателство:Ал. Паскалев;София

Година на издаване: 1911

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7-1

Заглавие: Дяволска броеница

Автор: Христо Цанков-Дерижан

Сведения за автора: Христо Цанков-Дерижан – 1888-1950 г. Белетрист, поет, драматург, публицист, литературен критик, редактор.

Издателство: к-т Българска книга;София

Година на издаване: 1935

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7-32

Заглавие: Депутатът Стоянов

Автор: Димитър Иванов Шишманов

Сведения за автора: Димитър Шишманов – 1889-1945 г. Син на Иван Шишманов. Политик, писател, дипломат. Външен министър 1943-1944 г. Осъден от Народния съд и екзекутиран 1.02.1945 г.

Издателство: Хемус;София

Година на издаване: 1919

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7-32

Заглавие: Животът, който си отива

Автор: Христо Цанков-Дерижан

Сведения за автора: Христо Цанков-Дерижан – 1888-1950 г. Белетрист, поет, драматург, публицист, литературен критик, редактор.

Издателство: печатница Братя Миладинови;София

Година на издаване: 1943

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7-32

Заглавие: Хайлайф

Автор: Димитър Иванов Шишманов

Сведения за автора: Димитър Шишманов – 1889-1945 г. Син на Иван Шишманов. Политик, писател, дипломат. Външен министър 1943-1944 г. Осъден от Народния съд и екзекутиран 1.02.1945 г.

Издателство: Хемус;[София]

Година на издаване: 1919

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7-32

Заглавие: Фрина

Автор: Петър Славински

Издателство: Т. Ф. Чипев;София

Година на издаване: 1935

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7-24

Заглавие: В полите на Витоша

Автор: Пейо Крачолов Яворов

Издателство: Ал. Паскалев;София

Година на издаване: 1911

Автографи от: С ръкоп. бел. от С. Радев

Систематична сигнатура:886.7-2

Заглавие: Клеомен тиранът

Автор: Петър Славински

Сведения за автора: Петър Славински – 1909-1993 г. Псевдоним на Петър Чолаков. Писател, драматург. Началник на културното отделение в Столична община – 1937-1944 г.

Издателство: Добромир Чилингиров;София

Година на издаване: 1937

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7-2

Заглавие: Бегли спомени

Автор: Андрей Славов Тошев

Сведения за автора: Андрей Славов Тошев (1867-1944). Ботаник, академик на БАН, политик, дипломат, министър-председател 1935 г.

Издателство: Македонски научен институт;София

Сведения за изданието: Съдържа малко познати снимки на градове в Македония.

Година на издаване: 1931

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: България-история-спомени

Систематична сигнатура: 886.7-94
949.72.05(093.3)

Заглавие: Поетична сбирка : Посмъртно издание : Т. 2

Автор: Васил Наков Мутафов

Сведения за автора: Васил Наков Мутафов (1868-1895). Военен, революционер, войвода на Македонския комитет. Участник в Руско-турската война 1977-1978 и Сръбско-българската 1885 г. Убит в битка.

Издателство: Печатница на военно-книгоиздателски фонд;София

Година на издаване: 1943

Автографи от: Автограф на автора на предговора

Систематична сигнатура: 886.7-1

Заглавие: Дечко Палечко и петлето Клечко

Автор: Стефан Николов Мокрев

Сведения за автора: Стефан Николов Мокрев (1900-1982). Писател и дипломат. Преводач от италиански и руски.

Издателство: Факел;София

Сведения за изданието: Илюстрации Никола Тузсузов.

Година на издаване: 1941

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7-93-31

Заглавие: За свободата : Исторически роман : [Ч. 1] : Неудържимите води

Автор: Стефан Николов Дичев

Издателство: Народна младеж;София

Година на издаване: 1954

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7-311.6