Български автори

Заглавие: A deux mille kilometres de distance

Автор: Hristo Damianov Tchi-Tchko 

Сведения за автора: Д-р Христо Д. Огнянов (1911-1997). Писател и журналист. Емигрант от 1944 г. Работи в радио „Свободна Европа“

Издателство: Imprimerie S. M. Staikov;Sofia

Година на издаване: 1937

Систематична сигнатура: 886.7/М95Ип

Заглавие: Костурска епопея : Ч. 1 : Предилинденският период и Илинденското въстание с последиците му до пролетта на 1904 г

Автор: Георги Константинов

Сведения за автора: Спиро Василев Мореов (1888-1976). Деец на ВМРО, председател на Костурското благотворително братство.

Издателство: Костурско благотворително братство;Пловдив

Година на издаване: 1941

Автографи от: С дарствен надпис от председателя Костурското благотворително братство

Предмет: Население-Македония-историческа демография
Български език-диалекти-в Македония

Систематична сигнатура: 886.7/К82Гк

Заглавие: През огън и кръв : [Т. 1]. Кн. 2 

Автор: Илия Петров Мусаков

Сведения за автора: Илия Петров Мусаков (1894-1950). Военен, писател, редактор на списание и библиотека „Родолюбие“. Автор на исторически романи и биографии. След 1944 г. е обявен за фашист и книгите му са забранени.

Издателство: Древна България;София

Година на издаване: 1939

Систематична сигнатура: 886.7/М95Ип

Заглавие: През огън и кръв : [Т. 1]. Кн. 3

Автор: Илия Петров Мусаков

Сведения за автора: Илия Петров Мусаков (1894-1950). Военен, писател, редактор на списание и библиотека „Родолюбие“. Автор на исторически романи и биографии. След 1944 г. е обявен за фашист и книгите му са забранени.

Издателство: Древна България;София

Година на издаване: 1939

Систематична сигнатура: 886.7/М95Ип

Заглавие: Мареви

Автор: Кирил Гривек

Издателство: Т. Ф. Чипев;София

Година на издаване: 1935

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7/Г81Км

Заглавие: Македония в българската поезия

Автор: Мария Милетич-Букурещлиева

Сведения за автора: Мария Милетич-Букурещлиева (1894-1973). Учителка, лиературен критик. Дъщеря на Любомир Милетич.

Издателство: Македонски научен институт;София

Година на издаване: 1929

Предмет: Поезия, българска-теми, образи, сюжети
България-литературознание

Систематична сигнатура: 886.7.09/М58М

Заглавие: През огън и кръв : Т. 2. Кн. 3

Автор: Илия Петров Мусаков

Сведения за автора: Илия Петров Мусаков (1894-1950). Военен, писател, редактор на списание и библиотека „Родолюбие“. Автор на исторически романи и биографии. След 1944 г. е обявен за фашист и книгите му са забранени.

Издателство: Древна България;София

Година на издаване: 1941

Систематична сигнатура: 886.7/М95Ип

Заглавие: През огън и кръв : Т. 2. Кн. 1

Автор: Илия Петров Мусаков

Сведения за автора: Илия Петров Мусаков (1894-1950). Военен, писател, редактор на списание и библиотека „Родолюбие“. Автор на исторически романи и биографии. След 1944 г. е обявен за фашист и книгите му са забранени.

Издателство: Древна България;София

Година на издаване: 1941

Систематична сигнатура: 886.7/М95Ип

Заглавие: През огън и кръв : Т. 2. Кн. 2

Автор: Илия Петров Мусаков

Сведения за автора: Илия Петров Мусаков (1894-1950). Военен, писател, редактор на списание и библиотека „Родолюбие“. Автор на исторически романи и биографии. След 1944 г. е обявен за фашист и книгите му са забранени.

Издателство: Древна България;София

Година на издаване: 1941

Систематична сигнатура: 886.7/М95Ип

Заглавие: През огън и кръв : [Т. 1]. Кн. 1

Автор: Илия Петров Мусаков

Сведения за автора: Илия Петров Мусаков (1894-1950). Военен, писател, редактор на списание и библиотека „Родолюбие“. Автор на исторически романи и биографии. След 1944 г. е обявен за фашист и книгите му са забранени.

Издателство: Древна България;София

Година на издаване: 1939

Систематична сигнатура: 886.7/М95Ип

Заглавие: В страната на розите

Автор: Емануил п. Димитров

Издателство: Хемус;София

Година на издаване: 1939

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7/П74Ев

Заглавие: Пламъци

Автор: Кирил Гривек

Издателство: Вазова задруга;София

Сведения за изданието: Екземплярът е № 2 от 100 номерирани и подписани от автора.

Година на издаване: 1939

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7/Г81Кп

Заглавие: Дни и нощи

Автор: Вичо Димов Иванов

Сведения за автора: Вичо Димов Иванов (1901-1979). Писател, литературен и художествен критик.

Издателство: Т. Ф. Чипев;София

Година на издаване: 1939

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7/И21Вд

Заглавие: Поезия и религия

Автор: Христо Недялков

Издателство: Печатница Братя Миладинови;София

Година на издаване: 1943

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Поезия, българска-критика
Българска литература-религиозноетични теми и образи

Систематична сигнатура: 886.7-1.09

Заглавие: Дамян Зограф

Автор: Звезделин Цонев

Сведения за автора: Звезделин Цонев е псевдоним на Тодор Цонев Сейков (1903-1981). Книгите му са инкриминирани след 1944 г.

Издателство: Лиляна Стайкова;София

Сведения за изданието: Илюстрации Вадим Лазаркевич.

Година на издаване: 1942

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7/Ц80-Зд