Български автори

Заглавие: Легенда за Света София

Автор: Стоян Павлов Загорчинов

Издателство: М. Г. Смрикаров;София

Година на издаване: 1947

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7/З19Сл

Заглавие: Червеят на съмнението

Автор: Георги Друмев

Издателство: Изд. на ЦС на профсъюзите;София

Сведения за изданието: Илюстрации Борис Димовски

Година на издаване: 1965

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7/Д91Гч

Заглавие: Мечът на хановете

Автор: Петър Константинов Карапетров

Сведения за автора: Петър Константинов Карапетров (1900-1980). Книгоиздател и писател. Създава издателство „Древна България“

Издателство: Древна България;София

Година на издаване: 1930

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7/К-35Пм

Заглавие: Игра над бездни

Автор: Кирил Христов

Издателство: Иван Коюмджиев;София

Година на издаване: 1941

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7/Х78Ки

Заглавие: Прамайка

Автор: Людмил Стоянов

Издателство: Ф. Чипев;София

Година на издаване: 1925

Систематична сигнатура: 886.7/С83-Лп

Заглавие: От Черно море до Триглав

Автор: Любомир Михайлов

Издателство: Добромир Чилингиров;София

Година на издаване: 1939

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Югославия-пътеписи

Систематична сигнатура: 886.7/М74Ло

Заглавие: „И прости нашите грехове …“

Автор: Евдокия Обрешкова

Издателство: Печатница Художник;София

Сведения за изданието: Корица на Любомир Далчев

Година на издаване: 1938

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура:886.7/О-19Еи

Заглавие: Истинският Бай-Ганю

Автор: Милко Ралчев

Сведения за автора: Д-р Милко Ралчев (1905-1960). Поет, белетрист, литературен критик, историк. Преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“. Превежда от италиански, френски, испански, сръбски.

Издателство: Добромир Чилингиров;София

Година на издаване: 1942

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Българска литература-теми, образи, сюжети
Писатели, български-творчество

Систематична сигнатура: 886.7.09/Р32Ми

Заглавие: Бай Ганю – най-популярната българска книга

Автор: Ред. Тодор Боров

Издателство: Български библиографски институт;София

Година на издаване: 1947

Предмет: Писатели, български-живот и творчество
Писатели, български-библиографии
Роман, български-библиографии

Систематична сигнатура: 886.7(092)/Б15

Заглавие: Сън за щастие

Автор: Пенчо Петков Славейков

Издателство: Мавродинов;Тутракан

Сведения за изданието: Бележки на Симеон Радев?

Година на издаване: 1906

Систематична сигнатура: 886.7/С42Пс

Заглавие: Блянове край Акропола

Автор: Димитър Иванов Шишманов

Сведения за автора: Димитър Иванов Шишманов (1889-1945). Политик, дипломат, писател. Външен министър, пълномощен министър на България в Атина. Осъден от Народния съд и екзекутиран на 01.02.1945 г.

Издателство: Иван Коюмджиев;София

Година на издаване: 1938

Систематична сигнатура: 886.7/Ш70-Дб

Заглавие: Душата на Македония

Автор: Георги Христов Томалевски

Сведения за автора: Георги Христов Томалевски (1897-1988). Писател, есеист, белетрист и публицист. Един от основателите на Есеистичното общество в България. Деец на македонската младежка тайна революционна организация.

Издателство: Печатница Изгрев;София

Година на издаване: 1941

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7/Т69Гд

Заглавие: Критика на новата българска лирика

Автор: Милко Димитров Ралчев

Сведения за автора: Д-р Милко Димитров Ралчев

Издателство: Печатница Ла Бюлгари;София

Сведения за изданието: Тираж 1000. Книгата е един от 60-те екземпляра, отпечатани на луксозна хартия и подписани от автора.

Година на издаване: 1934

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Поезия, българска-критика
Лирика, българска-теми, образи, сюжети

Систематична сигнатура: 886.7.09/Р-32Мк

Заглавие: Одрин – Чаталджа

Автор: Под ред. на Иван Вазов, Кирил Христов, Александър Балабанов

Издателство: Дамски благотворителен комитетт за подпомагане сираците на загиналите във войните през 1912-1913 г.;София

Сведения за изданието: Литературен сборник, издаден за подпомагана на сираците от войните 1912-1913 г.

Година на издаване: 1914

Систематична сигнатура:886.7/О-42

Заглавие: Зограф Павел

Автор: Димитър Иванов Шишманов

Издателство: Иван Коюмджиев;София

Година на издаване: 1938

Систематична сигнатура: 886.7/Ш70Дз