Български автори

Заглавие: Etudes bulgares : [Serie] 1

Автор: Nikolai Dontchev

Сведения за автора: Николай Дончев (1898-1988). Литературен критик, есеист, журналист. Преводач от френски, италиански и руски. Сътрудничи на френски, италиански и белгийски периодични издания.

Издателство: T. F. Tschipeff;Sofia

Сведения за изданието: Награда на Френската академия на науките през 1939 г.

Година на издаване: 1936

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Българска литература-теми, образи, сюжети
Писатели, български-творчество

Систематична сигнатура: 886.7.09/D72Ne

Заглавие: В защита на Христо Ботев

Автор: Георги Иванов Бакалов

Сведения за автора: Георги Иванов Бакалов (1873-1939). Български общественик, публицист, литературен критик и историк.

Издателство: Печатница Радикал;София

Година на издаване: 1937

Предмет: Поети, български-живот и творчество

Систематична сигнатура: 886.7(092)/Б16Гв

Заглавие: Ivan Vazov : La formation d’un ecrivain bulgare (1850-1921)

Автор: Petr Christophorov

Сведения за автора: Д-р Петър Христофоров. Професор по романска литература в СУ „Св. Климент Охридски“ и френски език в Американския колеж в София. През 1947 г. емигрира във Франция. Преподава в университетите в Мюнхен, Франкфурт, Бохум.

Издателство: Librairie Droz;Paris

Година на издаване: 1938

Предмет: Писатели, български-творчество

Систематична сигнатура: 886.7(092)/H86Pf

Заглавие: Portrait de Pentcho Slaveikov

Автор: Nicolai Dantchev

Издателство: T. F. Tschipeff;[Sofia]

Година на издаване: 1938

Предмет: Поети, български-есета

Систематична сигнатура: 886.7(092)/D72Np

Заглавие: История на българската литература от Смирненски до наши дни : Лекции

Автор: Пеньо Русев

Сведения за автора: Пеньо Русев (1919-1982). Писател, литературен историк и критик. Ректор на Великотърновския университет (1963-1967).

Издателство: Наука и изкуство;София

Година на издаване: 1957

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Българска литература-история и критика-20 век

Систематична сигнатура: 886.7.09/Р94Пи

Заглавие: Химни на зората

Автор: Кирил Христов

Издателство: Иван Коюмджиев;София

Година на издаване: 1939

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7/Х78Кх

Заглавие: Южни цветове

Автор: Трифон Кунев

Издателство: Ново общество;София

Година на издаване: 1907

Автографи от: Автограф на редактора

Систематична сигнатура: 886.7/Ю18

Заглавие: Кротки и буйни луди

Автор: Кирил Христов

Издателство: Комитет Кирил Христов;София

Година на издаване: 1937

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 

Заглавие: Завръщане

Автор: Димитър Талев

Издателство: Перун;София

Година на издаване: 1943

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7/Т25Дз

Заглавие: Антология на българската поезия

Автор: Състав. и предг. Гео Милев

Издателство: Филип Чипев;София

Сведения за изданието: Съставител Гео Милев. Илюстрации на Макс Мецгер – немски художник, пребивавал в България 1920-1933. Съпруг на Райна Костенцева.

Година на издаване: 1925

Автографи от: Подписана Бистра Радева

Систематична сигнатура: 886.7/А75

Заглавие: Видения из древна България : [Кн.] 1 : Сказания за мир и бран

Автор: Николай Иванов Райнов

Издателство: Ст. Атанасов;София

Сведения за изданието: Илюстрации на автора.

Година на издаване: 1918

Автографи от: Подписана Бистра Радева

Систематична сигнатура: 886.7/Р28Нм

Заглавие: Чеда на Балкана : Епическа поема : Ч. 1

Автор: Кирил Христов

Издателство: Весела Н. Панайотова;София

Сведения за изданието: Илюстрации на Борис Денев.

Година на издаване: 1928

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7/Х78Кч

Заглавие: Пейо Крачолов Яворов

 Автор: Христо Неделков

Сведения за автора: Христо Неделков (1912-?). Писател, журналист, преподавател в Държавния библиотечен институт 1951-1966 г.

Издателство: Д. Гологанов;София

Година на издаване: 1943

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Поети, български-живот и творчество

Систематична сигнатура: 886.7(092)/Н46Хя

Заглавие: Цариградски сонети

Автор: Константин Величков

Сведения за автора:Константин Величков (1855-1907) политик, писател, художник. Министър на народното просвещение. Един от създателите на Художествената академия.

Издателство: книжарница Д. Голов;София

Сведения за изданието: Първо издание.

Година на издаване: 1899

Автографи от: Подписана Г. (Георги) Винаров, брат на Бистра Винарова.

Систематична сигнатура: 886.7/В42Кц

Заглавие: На завой

Автор: Димитър Талев

Издателство: Библ. Завети;София

Сведения за изданието: Инкриминирано след 1944 г. 

Година на издаване: 1940

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7/Т25Дн