Български автори

Заглавие: Затрупана София

Автор: Кирил Христов 

Издателство: Хр. Г. Данов;София

Сведения за изданието: Първо издание 1943 г. Награда на Столична община.

Година на издаване: 1944

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7/Х78Кз

Заглавие: Златният ключ

Автор: Димитър Талев

Издателство: печатница П. К. Овчаров;София

Година на издаване: 1935

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7/Т25Дз

Заглавие: Бунт

Автор: Яна Язова

Издателство: Иван Коюмджиев;София

Година на издаване: 1934

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7/Я29Яб

Заглавие: Няколко месеци борба

Автор: Коста Василев Тодоров

Сведения за автора: Коста Василев Тодоров (1899-1947) революционер, дипломат политик, журналист. Министър в правителството на Ал. Стамболийски. Със задочна смъртна присъда след 1944 г. Книгите му са забранени.

Издателство: в. Пладне?;София

Година на издаване: 1934

Систематична сигнатура: 886.7/Т64Кн

Заглавие: Язове

Автор: Яна Язова

Сведения за автора: Яна Язова (1912-1974) псевдоним на Люба Ганчева.

Издателство: Хр. Г. Данов;София

Сведения за изданието: Първо издание на първата й стихосбирка.

Година на издаване: 1931

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7/Я29Яя

Заглавие: Статии за български писатели

Автор: Веселин Йосифов

Издателство: Български писател;София

Година на издаване: 1958

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Българска литература-история и критика

Систематична сигнатура:886.7.09/Й84Вс

Заглавие: Срещи с големи и малки

Автор: Здравко Петров

Издателство: Български писател;София

Година на издаване: 1962

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Писатели, български
Писатели

Систематична сигнатура:886.7(092)/П47Зс

Заглавие: Майстор и дявол

Автор: Кирил Христов

Издателство: Библиотека Завети;София

Година на издаване: 1939

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7/Х78Км

Заглавие: Обикновени хора : Ч. 4

Автор: Георги Славов Караславов

Издателство: Народна култура;София

Година на издаване: 1966

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7/К-36Го

Заглавие: Ден последен

Автор: Стоян Павлов Загорчинов ; С предг. от Георги Цанев ; Ил. Илия Петров

Издателство: Народна просвета;София

Година на издаване: 1949

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7/З-19Сд

Заглавие: Димитър Талев в моите спомени

Автор: Коста Георгиев Църнушанов

Издателство: Македония прес;София

Година на издаване: 1992

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Писатели, български-спомени

Систематична сигнатура: 886.7(092)/Ц97Кт

Заглавие: Етюди и критики

Автор: Кръстю Котов Кръстев

Издателство: Централна книжарница Т. Ф. Чипев;София

Година на издаване: 1894

Автографи от: С автограф

Предмет: Литературна критика, българска
Българска литература-критика
Западноевропейска литература-критика

Систематична сигнатура: 82.09(497.2)/К92Ке

Заглавие: Един живот в сянка

Автор: Стоян Павлов Загорчинов

Издателство: Народна младеж;София

Година на издаване: 1966

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7/З-19Се

Заглавие: Доктор Петър Берон

Автор: Фани Добрева Попова-Мутафова

Издателство: Народна младеж;София

Година на издаване: 1972

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7/П76Фд