Български автори

Заглавие: Живият Паисий

Автор: Стефан Петров Станчев

Издателство: Българско четиво;София

Година на издаване: 1942

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Възраждане-България-дейци
Просветители, български

Систематична сигнатура: 949.72.04(092)/С70-Сж

Заглавие: Боянският майстор (Последният Асеновец) : Т. 8

Автор: Фани Добрева Попова-Мутафова

Издателство: Иван Коюмджиев;София

Година на издаване: 1943

Систематична сигнатура: 886.7(081)/П76Фс

Заглавие: Събрани творения : Т. 2 : Велики сенки

Автор: Фани Добрева Попова-Мутафова

Издателство: Иван Коюмджиев;София

Година на издаване: 1943

Систематична сигнатура: 886.7(081)/П76Фс

Заглавие: Събрани съчинения : Т. 2 : Лирика : Пред дверите на любимата

Автор: Емануил п. Димитров

Издателство: печатница Гладстон;София

Година на издаване: 1932

Систематична сигнатура: 886.7(081)/П74Ес

Заглавие: Събрани съчинения : Т. 1 : Лирика : Първи стихове

Автор: Емануил п. Димитров

Издателство: печатница Гладстон;София

Година на издаване: 1931

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7(081)/П74Ес

Заглавие: Събрани съчинения : Т. 3 : Лирика : Бели съзвездия

Автор: Емануил п. Димитров

Издателство: печатница Гладстон;София

Сведения за изданието:

Година на издаване: 1932

Систематична сигнатура: 886.7(081)/П74Ес

Заглавие: Разкази на моряка

Автор: Кирил Гривек

Издателство: Литературен глас;София

Година на издаване: 1936

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура:886.7/Г81Кр

Заглавие: Христо Ботйов : Няколко спорни въпроса из неговата биография : Ч. 2 

Автор: Иван Георгиев Клинчаров

Издателство: печатница Книпеграф;София

Година на издаване: 1940

Предмет: Поети, български-биографии

Систематична сигнатура: 886.7(092)/К65Иб

Заглавие: Кипежът : Книга за София 1878-1884

Автор: Петър Мирчев

Издателство: ОФ;София

Година на издаване: 1971

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: София-история

Систематична сигнатура: 949.72.05/М68Пк

Заглавие: Дни и нощи

Автор: Вичо Димов Иванов

Издателство: Т. Ф. Чипев;София

Година на издаване: 1939

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.7/И21Вд