Графики

Заглавие: Uber das Geistige in der Kunst

Автор: Kandinsky

Издателство: R. Piper;Munchen

Година на издаване: 1912

Предмет: Изкуство-естетика и философия
Изобразително изкуство-теория
Цвят-в изкуството-теория

Систематична сигнатура: 7.01
73/76.01
73/76.017

Заглавие: Любомир Далчев

Автор: Никола Мавродинов

Издателство: Т. Ф. Чипев;София

Година на издаване: 1942

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Скулптори, български

Систематична сигнатура: 730.071.1(497.2)(092)
92 Далчев, Любомир Христов

Заглавие: Vom alten Rom

Автор: Eugen Petersen

Сведения за автора: Ойген Адолф Херман Петерсен (1836-1919). Немски археолог и филолог.

Издателство: E. A. Seemann;Leipzig

Година на издаване: 1904

Предмет: Изкуство-Древен Рим
Архитектура-Древен Рим
Древен Рим-история

Систематична сигнатура: 7.03/P50Еv

Заглавие: Ma conversion

Автор: Eve Lavalliere

Издателство: Librairie Gallimard;Paris

Година на издаване: 1931

Автографи от: С дарствен надпис за Monsieur Hadjioloff

Предмет: Актриси, френски-биографии

Систематична сигнатура: 792(4/9)/L40-Em