История на балканските народи

Заглавие: Записи Jеврема Груjиhа : Кнь. 2 : Светоандреjска скупштина

Автор: Jеврем Груjиh

Издателство: Српска кральевска академиjа;Београд

Година на издаване: 1923

Предмет: Сърбия-история
Сърбия-политика-история

Систематична сигнатура: 949.7/Г88Jз

Заглавие: Влада Милана Обреновиhа : Кнь. 1 : Влада Милана Обреновиhа : 1868-1878

Автор: Слободан Jовановиh

Издателство: Издавачка кньижарница Геце Кона;Београд

Година на издаване: 1926

Предмет: Сърбия-история
Сърбия-политика-история
Крале, сръбски

Систематична сигнатура: 949.7/J97Св

Заглавие: Влада Милана Обреновиhа : Кнь. 2 : Влада Милана Обреновиhа : 1878-1889

Автор: Слободан Jовановиh

Издателство: Издавачка кньижарница Геце Кона;Београд

Година на издаване: 1927

Предмет: Сърбия-политика-история
Крале, сръбски

Систематична сигнатура: 949.7/J97Св

Заглавие: Le proces de Salonique

Автор: Milos Bogicevic

Издателство: Andre Delpeuch;Paris

Година на издаване: 1927

Предмет: Съдебни процеси-Сърбия
Солунски процес, 1917
Първа световна война-причини

Систематична сигнатура: 343(4/9)/B71Mp