История на България

Заглавие: Из спомените ми от турско време : Ч. 1

Автор: Иван Андонов

Издателство: Изд. авт.;Пловдив

Година на издаване: 1927

Предмет: Националноосвободително движение-България-спомени

Систематична сигнатура:949.72.042/А65Ии

Заглавие: Духът на историята на българския народ

Автор: Петър Георгиев Дървингов

Сведения за автора: 1875-1958. Полковник, военен историк, чл. кор. на БАН, член на ВМРО.

Издателство: печатница Художник;София

Година на издаване: 1932

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: България-история

Систематична сигнатура: 949.72/Д96Пд

Заглавие: Сръбско-българският спор и Русия

Автор: Христо Ив. Силянов

Издателство: Кооперативна печатница Гутенберг;София

Година на издаване: 1915

Предмет: България-история, нова
Сърбия-история
България-история, нова, Сърбия-история, Македонски въпрос

Систематична сигнатура: 949.72.052/С-36Хс

Заглавие: Le nom de Bulgare

Автор: A. Ischirkoff

Издателство: Librairie Centrale des Nationalites;Lausanne

Година на издаване: 1918

Предмет: България-история
България-етнография

Систематична сигнатура: 949.72/I-85An

Заглавие: Натанаил, митрополит Охридски и Пловдивски

Автор: Кирил Пловдивски

Сведения за автора: 1901-1971. Светско име на Кирил Константинов. Пловдивски митрополит. Патриарх от 1951 г.

Издателство: Б. изд.;София

Година на издаване: 1952

Автографи от: Автограф на автора

Предмет:Натанаил Охридски и Пловдивски-биографски материали
Митрополити, български-биографски материали

Систематична сигнатура: 281.962(092)/К57н

Заглавие: Потеклото на Асеневци и етническият характер на основаната от тях държава

Автор: Всеволод Николаев

Сведения за автора: 1909-1987. Български историк от руски произход.

Издателство: печатница С. М. Стайков;София

Година на издаване: 1944

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Асеневци, царе български
България-история, средни векове

Систематична сигнатура: 949.72.032/Н72Вп

Заглавие: Влияние на морската мощ върху историята на България

Автор: Петър Дървингов

Сведения за автора: 1875-1958. Полковник, военен историк, чл. кор. на БАН, член на ВМРО.

Издателство: Български народен морски сговор;София

Година на издаване: 1935

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: България-военна история

Систематична сигнатура: 355.48(497.2)/Д96Пв

Заглавие: Западните краища на българската земя

Автор: А. Иширков

Издателство: Придворна печ.;София

Година на издаване: 1915

Предмет: Западни покрайнини-история-извори
България-история-извори

Систематична сигнатура: 949.72/И99Аз

Заглавие: Българска земя

Автор: Владислав Миладинов-Алексиев

Издателство: Македонски научен институт;София

Година на издаване: 1943

Предмет: България-история-спомени

Систематична сигнатура: 949.72/А52Вб

Заглавие: Из спомените ми от турско време : Ч. 2

Автор: Ив. Андонов

Издателство: Търговска печатница;Пловдив

Година на издаване: 1928

Предмет: Националноосвободително движение-България-спомени

Систематична сигнатура: 949.72.042/А65Ии

Заглавие: Войните за обединението на българите в ХII век

Автор: Йордан Венедиков

Сведения за автора: 1871-1957. Генерал-майор, историк, публицист. Има трудове по българска военна историография.

Издателство: Б. изд.;София

Година на издаване: 1918

Предмет:България-история, средни векове
България-военна история

Систематична сигнатура: 949.72.032/В46Йв

Заглавие: Фактори на българското възраждане 1600-1830

Автор: Христо Гандев

Издателство: Българска книга;София

Година на издаване: 1943

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Възраждане-България

Систематична сигнатура: 949.72.033/Г19Хф

Заглавие: Еволюция на българското национално знаме

Автор: Ив. Г. Клинчаров

Сведения за автора: Иван Клинчаров. 1877-1942 г. Политик, публицист, преводач. След 1947 г. книгите му са забранени.

Издателство: Печатница Стопанско развитие;София

Година на издаване: 1941

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Знамена, български-история
Хералдика-България-история

Систематична сигнатура: 929.9(497.2)/К65Ие

Заглавие: Народната катастрофа

Автор: Александър Гиргинов

Сведения за автора: д-р Александър Гергинов. 1879-1953 г. Политик, народен представител. Осъден след 1944 г. Умира в лагера Белене.

Издателство: Печатница на Армейския военно-издателски фонд;София

Година на издаване: 1926

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Балканска война, 1912-1913
България-история, нова

Систематична сигнатура: 949.72.052/Г50Ан

Заглавие: Les bulgares dans la Moravie du Sud-ouest

Автор: A. Teodorow-Balan

Издателство: Al. Pascalew;Sofia

Година на издаване: 1918

Предмет: Българи-в Моравия-история

Систематична сигнатура: 930/T-36Al