История на България

Заглавие: Les Bulgares de la Volga et les Slaves du Danube

Автор: Christian Gerard

Сведения за автора: Псевдоним на Гастон Sergheraert. 1886-1984 г. Френски историк. Изследовател на българската история.

Издателство: Librairie Orientale et Americaine;Paris

Година на издаване: 1939

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Волжки българи-история
Прабългари-история
България-история, средни векове
Русия-история, средни векове

Систематична сигнатура: 949.72.03/S49Gb

Заглавие: Русенският бунт 19 февр. 1887 г

Автор: Ана Гавриловна Стомонякова

Издателство: Печатница Учител;Русе

Сведения за изданието: Д-р Михаил Стоянов редактира записките на Анна Сомонякова, свидетел на събитията и сестра на убития в бунта Александър Цветков.

Година на издаване: 1930

Предмет: Русенски бунт, 1887 г.
България-история, нова

Систематична сигнатура: 949.72.051/С78Ар

Заглавие: Принос към истината за катастрофата на България през септември 1918 г.

Автор: Лука Малеев

Сведения за автора: Лука Малеев (1878-1976). Офицер. Участва в балканската и Първата Световна война. Автор на биографиите на А. Хитлер и ген. Никола Жеков.

Издателство: Печатница на Армейския военно-издателски фонд;София

Година на издаване: 1921

Предмет: България-история, нова-спомени
Военна история-България-спомени
Първа световна война-участие на България-спомени

Систематична сигнатура: 949.72.052.3(093.3)
355.48(497.2)“1918″(093.3)

Заглавие: Entre slaves

Автор: Georges Fillion

Издателство: Societe des ecrivains francais;Paris

Година на издаване: 1894

Предмет: България-история, нова
Съединение на Източна Румелия и Княжество България, 1885 г.
Сръбско-българска война, 1885 г.
Източен въпрос-Балкански страни

Систематична сигнатура: 949.72.051/F52Ge

Заглавие: Les Causes Occultes de la question bulgare

Издателство: Paul Ollendorff;Paris

Година на издаване: 1887

Предмет: България-история, нова
Национален въпрос-България

Систематична сигнатура: 949.72.05/C35

Заглавие: La Bulgarie et la Dobroudja

Автор: Anastas Todorov Isirkov

Сведения за автора: Anastas Todorov Isirkov (1868-1937). Географ и етнолог, университетски преподавател, общественик и дарител. Професор в Софийскив университет и академик в Българска академия на науките.

Издателство: Weltchronik;Bern

Година на издаване: 1918

Предмет: Добруджа-история
Добруджански въпрос

Систематична сигнатура: 949.72/I-85Ab

Заглавие: История на нова България. 1878-1928

Автор: Никола Станев

Сведения за автора: Никола Станев (1862-1949). Историк. Участва в Руско-турската война 1877-1878 г., в подготовката на Съединението, в сръбско-българската война. Учител в Априловската гимназия. Един от основателите на Българското историческо дружество.

Издателство: Т. Ф. Чипев;София

Сведения за изданието:Номериран екземпляр 3679 от 4150 екземпляра.

Година на издаване: 1929

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: България-история, нова

Систематична сигнатура: 949.72.05/С68Ни

Заглавие: Geschichte der Bulgaren und der anderen Sudslaven

Автор: Gantscho Tzenoff

Сведения за автора: Ганчо Ценов (1870-1949). Историк. Основател на автохонната теория за произхода на българите. След 1944 г. е обявен за фашист и книгите му са забранени.

Издателство: Walter de Gruyter & Co;Berlin ; Leipzig

Година на издаване: 1935

Предмет: Българи-произход
България-история
Славяни-история и култура

Систематична сигнатура: 949.72/T89Gg

Заглавие: За основните поуки от разкриването на трайчокостовата банда и борбата за нейния разгром

Автор: Вълко Червенков

Издателство: БКП;София

Година на издаване: 1950

Предмет: БКП-пленуми
Политически процеси-България-история
България-история, нова

Систематична сигнатура: 329(497.2)/Ч67Вз

Заглавие: Съединението

Автор: Иван Андонов

Сведения за автора:

Издателство: Печатница Хр. Г. Данов;Пловдив

Година на издаване: 1929

Предмет: Съединение на Източна Румелия и Княжество България, 1885 г.
България-история, нова

Систематична сигнатура: 949.72.051/А65Ис

Заглавие: The post-war historiography of modern Bulgaria

Автор: Philip Edward Mosely

Издателство: s.n.;[s.l.]

Година на издаване:  1937

Предмет: България-история, нова
България-историография

Систематична сигнатура: 949.72.05/M88Pp

Заглавие: България пред Великата война

Автор: Александър Ангелов Гиргинов

Сведения за автора: Александър Ангелов Гиргинов 1879-1953. Български политик от Демократическата партия. Вътрешен министър в правителствата на Народния блок (1931-1934) и един от активните участници на опозицията срещу комунистическото управление след Втората световна война.

Издателство: Хр. Г. Данов;София

Година на издаване: 1932

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: България-история,нова
Първа световна война-участие на България

Систематична сигнатура: 949.72.052/Г50-Аб

Заглавие: Greeks and Bulgarians

Автор: Ivan Panaiotov

Издателство: Hr. G. Danov;Sofia

Година на издаване: 1946

Предмет:България и Гърция

Систематична сигнатура: 949.72/P21Ig

Заглавие: Le probleme de la Dobroudja du Sud

Автор: Ivan Stefanov Penakov 

Сведения за автора: Иван Стефанов Пенаков 1883-1971. Български адвокат, историк и общественик. Доктор на науките.

Издателство: T. F. Tschipeff;Sofia

Година на издаване: 1940

Предмет: Добруджа-история, нова
Добруджански въпрос
България и Румъния-история

Систематична сигнатура: 949.72.05/P41Ip

Заглавие: Богомилското социално-национално движение

Автор: Димитър В. Вълев

Издателство: Печатница А. Пъндъклийски;Варна

Година на издаване: 1942

Предмет: България-история, средни векове
Богомилство-история
Окултни учения-България-история

Систематична сигнатура: 949.72.031/В92Дб