История на България

Заглавие: Избрани съчинения

Автор: Юрий Иванович Венелин

Издателство: Отец Паисий;Пловдив

Година на издаване: 1938

Автографи от: Автограф на преводача

Предмет: България-история

Систематична сигнатура: 949.72/В46Юи

Заглавие: Македонски възрожденци : Исторически и литературни образи : Ч. 1 : Предвестници, възрожденци, бунтовници

Автор: Стефан Любомиров Каракостов

Сведения за автора: Проф. Стефан Любомиров Каракостов 1915-1988. Български театрален и литературен критик и историк.

Издателство: Добромир Чилингиров;София

Година на издаване: 1942

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Възраждане-България
Възрожденци, български-биографии
Македонски въпрос
България-история

Систематична сигнатура: 949.72.04(092)/К-32См

Заглавие: Основите на цялостната и обединителна борба на българския народ

Автор: Д. Калинов

Издателство: Печ. Стопанско развитие;София

Година на издаване: 1940

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: България-история

Систематична сигнатура: 949.72/К16До

Заглавие: La genese de la Guerre Mondiale

Автор: Ivan Evstratiev Gesov

Сведения за автора: Иван Евстратиев Гешов 1849-1924. Български политик, водач на Народната партия. Министър-председател на България (1911-1913). Народен представител в 11 обикновени и в 2 велики народни събрания. Гешов е председател на Българското книжовно дружество (1898-1911), Българската академия на науките (1911-1924) и Българския червен кръст (1899-1924).

Издателство: Librairie academique P. Haupt;Berne

Година на издаване: 1919

Предмет: Балканска война, 1912-1913 г.

Систематична сигнатура: 949.72.052/G41Ig

Заглавие: Очерки по българското национално революционно движение

Автор: Георги Иванов Бакалов

Сведения за автора: Георги Иванов Бакалов 1873-1939. Български общественик, публицист, литературен критик и историк. Последовател на марксизма.

Издателство:Б. изд.;София

Година на издаване: 1936

Предмет: Националноосвободително движение-България-дейци-очерци

Систематична сигнатура: 949.72.042(092)/Б16Го

Заглавие: Войните на цар Самуила и неговите приемници

Автор: Стефан Георгиев Кашев

Издателство: Печатница на Армейския военно-издателски фонд;София

Година на издаване: 1934

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Военна история-България
България-история

Систематична сигнатура: 355.48(497.2)/К48Св

Заглавие: Цялостта на Отечеството

Автор: Петър Николов Думанов

Сведения за автора: Петър Николов Думанов 1895-1976. публицист, юрист, държавен деец.

Издателство: печатница на Марийка К. Драголова;Ловеч

Година на издаване: 1940

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Народно събрание-България
България-вътрешна политика
България-история, нова

Систематична сигнатура: 328(497.2)/Д92Пц

Заглавие: История на България : Т. 1 : Произход на българския народ и образуване на първата българска държава на Балканския полуостров

Автор: Николай Севастианович Державин

Издателство: Славянско кооперативно издателство;София

Година на издаване: 1946

Предмет: България-история
Българи-произход

Систематична сигнатура: 949.72/Д44Ни

Заглавие: Войната на България с Византия в 1190 г. и погромът на императора Исак Ангел при гр. Трявна

Автор: Васил Николов Аврамов

Сведения за автора: Васил Николов Аврамов 1863-1946 г. Български юрист, историограф и нумизмат колекционер. Дописен член на българското книжовно дружество, действителен член от 1930 г.

Издателство: Печатница на Армейския военно-издателски фонд;София

Година на издаване: 1929

Автографи от: С подпис на Симеон Радев.

Предмет: България-история, средни векове

Систематична сигнатура: 949.72.032/А20Вв

Заглавие: Съчинения : Т. 1 : Трудове по българска и славянска история

Автор: Марин Стоянов Дринов

Издателство: Българско книжовно дружество;София

Година на издаване: 1909

Предмет: България-история

Систематична сигнатура: 949.72(081)/Д89Мс