История на войните

Заглавие: Funf Jahre Turkei

Автор: Otto Liman von Sanders

Сведения за автора: Немски генерал. Служи като военен съветник в Османската армия. Първа световна война

Издателство: August Scherl;Berlin

Година на издаване: 1920

Предмет: Първа световна война-спомени
Турция-история

Систематична сигнатура: 940.3/L74-Of

Заглавие: Battle of the Marne, 8th-10th September 1914 ; Tour of the battlefield

Автор: Herbert James Creedy

Издателство: His Majesty’s stationery office;London

Сведения за изданието: Разбор на битката при Марна – Първа Световна война. Три карти.

Година на издаване: 1935

Предмет: Първа световна война
Битка при Марна, 1914

Систематична сигнатура: 940.3/C88Hb

Заглавие: Неутралитет и интервенция във време на война

Автор: Сава Пенков

Издателство: Без изд.;София

Година на издаване: 1945

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Международно право
Военно право

Систематична сигнатура: 341/П-35Сн

Заглавие: Fallen bastions

Автор: G. E. R. Gedye

Издателство:Victor Gollancz LTD;London

Година на издаване: 1940

Автографи от: С екслибрис

Предмет: Европа-история и политика
Мюнхенско съглашение
Чехословакия-история
Австрия-история
Германия-история
Фашизъм

Систематична сигнатура: 940.5/G-31Gf

Заглавие: Im Weltkriege

Автор: Ottokar Czernin

Сведения за автора: Оттокар Чернин. 1872-1932 г. Австро-унгарски дипломат и външен министър.

Издателство: Ullstein;Berlin

Сведения за изданието: В книгата има сведения за България.

Година на издаване: 1919

Предмет: Първа световна война-история

Систематична сигнатура: 940.3/C99-Oi

Заглавие: Психологични основи на войната : Ч. 2

Автор: К. Соларов

Сведения за автора: Константи Соларов. 1881-1959 г. Генерал от Пехотата. Член на съюза на учените и писателите.

Издателство: Печатница на военно-книгоиздателски фонд;София

Година на издаване: 1938-1942

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Военна психология
Военна психология-България-теория и история

Систематична сигнатура: 355/С51Кп

Заглавие: Die Einnahme der Bruckenkopffestung Tutrakan im Jahre 1916 und die bulgarische Wehrmacht von heute

Автор: Iwan Popoff

Сведения за автора: Иван Тодоров Попов. 1879-1913 г. Генерал от пехотата. Участник в междусъюзническата война.

Издателство: Carl Heymanns Verl.;Berlin

Година на издаване: 1941

Предмет: България-военна история-1914-1918
Първа световна война-участие на България

Систематична сигнатура: 355.48(497.2)/P84-Ie

Заглавие: L’Alliance Balkanique

Автор: Iv.-E. Guechoff

Издателство: Librairie Hachette et cie;Paris

Сведения за изданието: Първо издание, което излиза едновременно в Париж и Лондон през 1915 г.

Година на издаване: 1915

Предмет: България-военна история-извори
Международни договори-извори
Балканска война, 1912-1913-участие на България-извори
Балкански страни-история

Систематична сигнатура: 355.48(497.2)/G41Ia

Заглавие: Mit den Turken gegen Russland 1877/78

Автор: Charles Snodgross Ryan

Издателство: obert Lutz;Stuttgart

Година на издаване: 1914

Предмет: Руско-турска война, 1877-1878-спомени

Систематична сигнатура: 949.72.043/R98Cm

Заглавие: Войни на българите в Тракия. 689-972 г.

Автор: Владимир Андонов Кецкаров

Сведения за автора: Владимир Андонов Кецкаров (1893-1960). Генерал-майор. Командва V армия във войната срещу Германия

Издателство: Печатница Военно-издателски фонд;София

Година на издаване: 1940

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: България-история
Военна история-България

Систематична сигнатура: 949.72/К53-Вв

Заглавие: Военното дело на прабългарите

Автор: Геза Фехер

Сведения за автора: Геза Фехер (1890-1955) унгарски археолог. Работи в България 1921-1944 г. Проучва основно Мадарския конник.Чуждестранен член на БАН.

Издателство: Печатница на Военнно издателския фонд;София

Година на издаване: 1938

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Военно дело, прабългарско

Систематична сигнатура: 355(091)/Ф43-Гв

Заглавие: Documents concerning German-Polish relations and the outbreak of hostilities between Great Britain and Germany on September 3, 1939

Издателство: His Majesty’s stationery office;London

Година на издаване: 1939

Предмет: Втора световна война
Международни отношения-Германия и Полша-история
Международни отношения-Великобритания и Германия-история

Систематична сигнатура: 940.53/D68

Заглавие: Das Wiener Kabinett und die Entstehung des Weltkrieges

Автор: Von Roderich Gooss

Издателство: L. W. Seidel und Sohn;Wien

Година на издаване: 1919

Предмет: Първа световна война-история
Първа световна война-причини

Систематична сигнатура: 940.3/G64Rw

Заглавие: Deutschland und Amerika

Автор: Johann Heinrich Bernstorff

Издателство: Ullstein & Co;Berlin

Година на издаване: 1920

Предмет: Първа световна война
Международни отношения-Германия-САЩ

Систематична сигнатура: 940.3/B49Jd

Заглавие: Rue Saint-Dominique et G.Q.G.

Автор: Charles Bugnet

Издателство: Librairie Plon;Paris

Година на издаване: 1937

Предмет: Първа световна война-участие на Франция
Франция-политика и управление-история
Франция-история

Систематична сигнатура: 940.3/B92Cr