История на войните

Заглавие: The ABC of war debts

Автор: Frank H. Simonds

Издателство: Harper & Brothers;New York

Година на издаване: 1933

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Първа световна война-икономически проблеми
Международни икономически отношения-история
САЩ и Европа-международни отношения
Дългове

Систематична сигнатура: 940.3/S61Fa

Заглавие: Joffre et la Marne

Автор: Louis Edouard Muller

Издателство: G. Gres et Cie;Paris

Година на издаване: 1931

Предмет: Генерали, френски
Първа световна война-участие на Франция
Битка при Марна, 1914

Систематична сигнатура: 355.48(4/9)/M94j

Заглавие: Les maitres de l’espionnage

Автор: Max Ronge

Издателство: Payot;Paris

Година на издаване: 1935

Предмет: Шпионаж-Първа световна война
Разузнаване-Първа световна война
Първа световна война-история

Систематична сигнатура: 355.4/R76Mm

Заглавие: Avec les vaincus

Автор: Georges Remond

Издателство: Berger-Levrault;Paris

Година на издаване: 1913

Предмет: Балканска война 1912-1913-военни операции
Балкански страни-история

Систематична сигнатура:355.48(4/9)/R42Ga

Заглавие: Le combat

Автор: Alexandre Percin

Издателство: Librairie Felix Alcan;Paris

Година на издаване: 1914

Предмет: Военно изкуство, френско
Военна история-Франция

Систематична сигнатура: 355.48(4/9)/P43Ac

Заглавие: Lord Kitchener

Автор: Horace George Groser

Издателство: C. Arthur Pearson;London

Година на издаване: 1916

Предмет: Военна история-Великобритания-биографии
Великобритания-история

Систематична сигнатура: 355.3(4/9)/G88Hk

Заглавие: La bataille de Tripoli

Автор: Filippo Tommaso Marinetti

Издателство: Ed. Futuriste di „Poesia“;Milano

Година на издаване: 1912

Предмет: Италианско-турска война, 1911-1912 г.
Турция-история
Италия-история
Либия-история

Систематична сигнатура: 355.48(4/9)/M30Tb

Заглавие: The American black chamber

Автор: Herbert Osborn Yardley

Издателство: The Bobbs-Merrill Company;Indianapolis

Година на издаване: 1931

Предмет: Военно разузнаване-САЩ-история
САЩ-външна политика

Систематична сигнатура: 

Заглавие: My war memoirs

Автор: Edvard Benes

Издателство: George Allen & Unwin Ltd;London

Година на издаване: 1928

Предмет: Дипломати, чехословашки-спомени
Чехословакия-външна политика

Систематична сигнатура: 327(4/9)/B43Em