Македония и македонския въпрос

Заглавие: Aveux serbes sur la Macedoine

Автор: Christo Ghertcheff

Сведения за автора: Христо Герчев 1883-1966. Филолог, библиограф, краевед, обществен деятел, художник.

Издателство: Al. Pascalew;Sofia

Година на издаване: 1919

Предмет: България-история, нова

Систематична сигнатура: 949.72.05/G-38Ha

Заглавие: La Macedoine et la Renaissance Bulgare au XIX-e siecle

Автор: Radeff Simeon

Издателство: Impr. de la Cour Royale;Sofia

Сведения за изданието: Книгата е издадена за първи път на френски език. Изданието на български език е от 1927 г.

Година на издаване: 1918

Автографи от: Автограф

Предмет: Балкански страни-история
Македонски въпрос
Възраждане-България

Систематична сигнатура: 949.7/R13-Sm

Заглавие: Македония

Издателство: Печатница Божинови;София

Година на издаване: 1932

Предмет: България-история
Македония-история
Балкански страни-история
Македонски въпрос

Систематична сигнатура: 949.72/М19

Заглавие: Uber Makedonien

Автор: P. N. Miliukoff

Сведения за автора: Павел Милюков. 1859-1943 г. Руски историк и политик. Доброволец е Руско-турската война. Един от авторите на Карнегиевата анкета. Член на Македонския научен институт.

Издателство: Dr. Ivan Parlapanoff;Leipzig

Година на издаване: 1918

Предмет: Македонски въпрос
Балкански страни-история
България-история
Сърбия-история

Систематична сигнатура: 949.7/M69Pu

Заглавие: La question de Macedoine et la diplomatie europeenne

Автор: Assen Iv. Krainikowsky

Издателство: Librairie Marcel Riviere & Cie;Paris

Година на издаване: 1938

Предмет: Европа-външна политика
Македонски въпрос
Балкански страни-история, нова
България-история, нова

Систематична сигнатура: 327(4/9)/K81Aq

Заглавие: La question macedonienne et les rеformes en Turquie

Автор: I. F. Voinov

Издателство: Societe francaise d`imprimerie et de librairie;Paris

Година на издаване: 1905

Автографи от: Автограф на автора

Предмет:Македонски въпрос
България-история, нова
Балкански страни-история
Турция-история

Систематична сигнатура: 949.7/V84-Iq

Заглавие: Македонскиот таен револуционерен комитет и „Oтм’штение“

Автор: Данчо Зографски

Сведения за автора: Данчо Зографски (1920-1997) историк. Директор на Института за национална история Скопие.

Издателство: Институт за национална историја;Скопје

Година на издаване: 1954

Предмет: Революционни, национални и народоосвободителни движения-България-история
Македонски въпрос
България-история, нова
Македония-история

Систематична сигнатура: 949.72.051/З-84Дм

Заглавие: Илинденски зборник

Издателство: Институт за национална историjа;Скопjе

Година на издаване: 1953

Предмет: Илинденско въстание, 1903 г.-сборници
Националноосвободително движение-Македония
Националноосвободително движение-България
Илинденско въстание, 1903 г.-в художествената литература

Систематична сигнатура: 949.7/И53

Заглавие: Македония в историята на българския народ

Автор: Борислав Светозаров Примов

Сведения за автора: Борислав Светозаров Примов (1918-1984). Историк, изследовател на средновековна и обща българска история. Преподавател в Софийски и Вееликотърновски университет.

Издателство: Българско дело;София

Сведения за изданието: Много рядко и ценно издание, унищожено след 1944 г.

Година на издаване: 1943

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Македонски въпрос
България-история
Македония-история

Систематична сигнатура: 949.72/П88Бм

Заглавие: Околу прашаньето на македонското национално малцинство во Грција

Автор: Лазо Моjсов

Сведения за автора: Лазар Мойсов (1920-2011). Политик, юрист, дипломат от Р. Македония. Участник в политическия терор над граждани с българско самосъзнание.

Година на издаване: 1954

Предмет: Македонски въпрос
Национален въпрос и национална политика-балкански страни-история
Национален въпрос и национална политика-Гърция-история
Балкански страни-история

Систематична сигнатура: 323.1(4/9)/М78Ло

Заглавие: Неколку нови документи за 1903 година

Автор: Льубен Лапе

Сведения за автора: Льубен Лапе (1910-1985). Историк. Един от основателитена македонската историография. Член на комисията, която ликвидира Македонския научен институт в София.

Издателство: Б. изд.;Скопjе

Година на издаване: 1953

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Илинденско въстание, 1903 г.-извори
Националноосвободително движение-Македония-извори
Националноосвободително движение-България-извори
Македонски въпрос

Систематична сигнатура: 949.7/Л24Лн

Заглавие: La Macedoine et les reformes

Автор: Petr Danilovic Draganov

Издателство: Librairie Plon;Paris

Година на издаване: 1906

Предмет: Балкански страни-история
Македонски въпрос
България-история, нова
Турция-история

Систематична сигнатура: 949.7/D80-Pm

Заглавие: Спомени на Гьорчо Петров

Автор: Гьорче Петров

Издателство: Макед. науч. инст.;София

Година на издаване: 1927

Предмет: България-история, нова-спомени
Македонски въпрос-спомени

Систематична сигнатура: 949.72.052/П47Гс