Обща история

Заглавие: Consulat et Empire (1799-1815)

Автор: Paul Brousse
Henri Turot

Издателство: Jules Rouff et Cie;Paris

Година на издаване: S. a.

Предмет: Франция-история
Социализъм-Франция-история

Систематична сигнатура:944/B88Pc

Заглавие: Начертание русской истории : Ч. 1

Автор: Георгий Владимирович Вернадский

Сведения за автора: 1887-1973. Роден в Русия американски историк. Пише и преподава руска история в Йейлския университет.

Издателство: Евразийское книгоиздательство;[Прага]

Година на издаване: 1927

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Русия-история

Систематична сигнатура:947/В50-Гн

Заглавие: Приятели на България

Автор: Жорж Нурижан ; С предг. от Г. П. Генов

Издателство: Б. изд.;София

Година на издаване: 1940

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура:850/Н96Жп

Заглавие: Turkish rule in Crete

Автор: J. Hilary Skinner

Издателство: Cassell, Petter & Galpin;London

Година на издаване: 1877

Предмет: Крит-история-османско владичество
Източен въпрос

Систематична сигнатура:941/949/S66Jt

Заглавие: Далекое и близкое

Автор: Борис Эммануилович Нольде

Издателство: Современныя записки;Париж

Година на издаване: 1930

Автографи от: Автограф на автора

Предмет:Русия-история, нова
Първа световна война
История, нова

Систематична сигнатура:947/Н88Бд

Заглавие: Спомени и преживелици

Автор: Григор Преславски

Издателство: печатница П. Р. Славейков;София

Година на издаване: 1939

Предмет: Русия-история, нова-спомени
Първа световна война-спомени
Военна история-Русия-спомени
България-история, нова-спомени

Систематична сигнатура: 947/П86Гс

Заглавие: Etudes historiques

Автор: Red. Dimitre Kossev et al.:

Издателство: Acad. des scienes de Bulgarie. Inst. d`histoire;Sofia

Година на издаване: 1960

Автографи от: Автогр. на ред.

Предмет: България-история-конгреси
История, стара

Систематична сигнатура: 949.72/E89

Заглавие: Спомени и бележки

Автор: Иван Петров Церов

Сведения за автора: Иван Петров Церов (1857-1938). Просветен деятел и политик. Кмет на гр. Варна.

Издателство: Печатница Войников;Варна

Година на издаване: 1935

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Общественици, български-спомени
Учители, български-спомени
Кметове-Варна

Систематична сигнатура: 949.72.05(092)/Ц54Ис

Заглавие: Българщината в Мала Азия

Автор: Петър Стоянов Коледаров

Сведения за автора: Петър Стоянов Коледаров (1922-1992). Картограф, етнограф, историк.

Издателство: Печатница Ал. Стоичков;София

Година на издаване: 1940

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Българи-в Мала Азия-история
България-история

Систематична сигнатура:956.0/К78Пб

Заглавие: Испания! Испания!

Автор: Оскар Телге и др.

Сведения за автора: Д-р Оскар Телге псевдоним на академик Цветан Кристанов (1898-1972). Лекар. Участник в испанската гражданска война. Ректор на Пловдивския медицински университет (1945-1948). Изключен от БКП 1956 г.

Издателство: ДВИ;София

Година на издаване: 1966

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Гражданска война в Испания

Систематична сигнатура: 941/949/И93

Заглавие: Versailles au temps des rois

Автор: Gustave Lenotre

Издателство: Bernard Grasset;Paris

Година на издаване: 1934

Предмет: Франция-история

Систематична сигнатура: 944/L54Gv

Заглавие: The collapse of the Austro-Hungarian monarchy and the rise of the Czechoslovak state

Автор: Jan Opocensky

Сведения за автора: Ян Опоченски (1885-1961). Чешки историк. Работи като архивист. Осъществява разделянето на архивите на Австрия и Чехословакия. Представител на Чехословакия в ЮНЕСКО.

Издателство: Orbis;Prague

Година на издаване: 1928

Предмет: Австро-Унгария-история, нова
Чехословакия-история, нова

Систематична сигнатура: 941/949/O-64Jc

Заглавие: Deutschland und Europa 1890-1914

Автор: Friedrich Stieve

Сведения за автора: Фридеих Юиве (1884-1966). Немски историк, дипломат, писател.

Издателство: Verlag fur Kulturpolitik;Berlin

Сведения за изданието: Публикувани са оригинални документи и три карти.

Година на издаване: 1926

Предмет: Европа-история и политика
Германия-външна политика-история
Първа световна война

Систематична сигнатура: 940.2/S85Fd

Заглавие: Histoire romaine : T. 2

Автор: Theodor Mommsen

Сведения за автора: Теодор Момсен (1817-1903). Немски историк и политически деец.

Издателство: Librairie Marpon & Flammarion;Paris

Сведения за изданието: За този си труд Момсен получава Нобелова награда през 1902.

Година на издаване: 1891

Предмет: Рим [държава]-история

Систематична сигнатура: 937/M80-Th

Заглавие: Campaigning on the Oxus, and the fall of Khiva

Автор: Januarius Aloysius MacGahan

Издателство: Harper & Brothers;New York

Сведения за изданието: С дарствен надпис от Пол Макгахан (1874-1959) журналист. Син на автора. Илюстрации на Василий Верешчагин (1842-1904). Руски художник – баталист. Участва в Руско-турската война (1877-1878).

Година на издаване: 1874

Автографи от: С дарствен надпис

Предмет: Централна Азия-история-американски извори
Източен въпрос
Туркменистан-история-американски извори
Узбекистан-история-американски извори
Русия-история

Систематична сигнатура: 951/959/M12Jc