Обща история

Заглавие: Memorandum on the Monroe doctrine

Автор: Joshua Reuben Clark

Сведения за автора: Джошуа Рубен Кларк (1871-1961) американски юрист. Заместнк държавен секретар 1928-1930 на президента Калвин Кулидж.

Издателство: United States Government Printing Office;Washington

Година на издаване: 1930

Автографи от: Автограф на Симеон Радев

Предмет: Външна политика-САЩ
Международни отношения

Систематична сигнатура: 327(7/8)/C59Jm

Заглавие: Russia in the Far East

Автор: Leo Pasvolsky

Сведения за автора: Лео Пасволски (1893-1953) журналист, икономист. Служител в Държавния департамент на САЩ. Един от авторите на хартата на ООН.

Издателство: The Macmillan company;New York

Година на издаване: 1922

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Международни отношения-Източна Азия
Русия-история
СССР-история
Китай-история
Япония-история

Систематична сигнатура: 327(4/9)/P-31Lr

Заглавие: Histoire romaine : T. 1

Автор: Theodor Mommsen

Сведения за автора: Томас Момсен

Издателство: Librairie Marpon & Flammarion;Paris

Година на издаване: 1891

Предмет: Рим [държава]-история

Систематична сигнатура: 937/M80-Th

Заглавие: Leopold II

Автор: Pierre Daye

Сведения за автора: Пиер Дей (1892-1960). Белгийски журналист и писател. Член на националистическа партия. След Втората световна война емигрира в Аржентина.

Издателство: Artheme Fayard et Cie;Paris

Година на издаване: 1934

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Владетели, белгийски-биографии
Белгия-история

Систематична сигнатура: 941/949(092)/D28Pl

Заглавие: La Grece et la crise mondiale : T. 1

Автор: Antoine F. Frangulis

Издателство: Librairie Felix Alcan;Paris

Година на издаване: 1926

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Гърция-история, нова
Гърция-политика-история

Систематична сигнатура: 941/949/F85Ag

Заглавие: La Grece et la crise mondiale : T. 2

Автор: Antoine F. Frangulis

Издателство: Librairie Felix Alcan;Paris

Година на издаване: 1926

Предмет: Гърция-история, нова
Гърция-политика-история

Систематична сигнатура: 941/949/F85Ag

Заглавие: Rasputin

Автор: Rene Fulop-Miller

Издателство: Garden City;New York

Година на издаване: 1928

Предмет: Русия-история
Прочути личности-Русия-биографии

Систематична сигнатура: 947(092)/F96Rr

Заглавие: Russlands Orientpolitik in den letzten zwei Jahrhunderten : Bd. 1

Автор: Hans Uebersberger

Издателство: Deutsche Verlag-Anstalt;Stutgart

Година на издаване: 1913

Предмет: Русия-история
Външна политика-Русия-история

Систематична сигнатура: 947/U21Hr