Обществени и естествени науки

Заглавие: Родина : Сборник : Кн. 3 : (1939-1940)

Издателство: Българско-мохамеданска културно-просветна и благотворителна дружба Родина;Смолян

Година на издаване: 1941

Предмет: Смолянски край-етнография
Българомохамедани

Систематична сигнатура:39(497.2)
323.15(497.2)
886.7-8

Заглавие: История на философията : Т. 4 : Нова философия до Канта

Автор: Иван Георгов

Сведения за автора: Иван Георгов. 1862-1936 г. Философ, академик. Професор в СУ. Член, основател и председател на Македонския научен институт.

Издателство: Придворна печатница;София

Година на издаване: 1936

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Философия-история

Систематична сигнатура: 101(091)

Заглавие: Economic democracy

Автор: Robert S. Brookings

Издателство: Macmillan Company;New York

Година на издаване: 1929

Предмет: Икономика-САЩ
Стопанство-САЩ

Систематична сигнатура: 338(73)(091)

Заглавие: La Convention collective du travail en Bulgarie

Автор: Panajot Panajotov

Сведения за автора: Панайот Панайотов. 1915-. Юрист, индустриалец, писател, общественик. Емигрира в САЩ 1948 г., където основава емигрантско дружество.

Издателство: Librairie sociale et economique;Paris

Година на издаване: 1940

Предмет: Колективни трудови договори-България

Систематична сигнатура: 331.106(497.2)

Заглавие: Рыльский монастырь и Россия в XVI и XVII веке

Автор: Николай Дылевский

Сведения за автора: Николай Дылевский. 1904-2001 г. Български филолог, осношател на българската русистика. От 1922 г. живее в България. Преподавател и декан в СУ. Носител на орден „Кирил и Методий“

Издателство: Министерство информации и искусств;София

Година на издаване: 1946

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Рилски манастир-история
Манастири, български-история
България-история и култура
Русия-история и култура

Систематична сигнатура: 271(497.2)(091)
949.72
947

Заглавие: Международни въпроси за днешната демокрация

Автор: Драгомир Люлинов

Издателство: Печатарска кооперация Едисон;София

Година на издаване: 1933

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Демокрация
Международна политика

Систематична сигнатура:321.7
327

Заглавие: Тихоокеанските бурни проблеми

Автор: С. А. Янчулев

Сведения за автора: Стефан Янчулев. 1900-1968 г. Журналист и публицист. Баща на кмета Александър Янчулев.

Издателство: Звезда;София

Година на издаване: 1945

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Международни политически отношения-Източна Азия

Систематична сигнатура: 327(5-11)

Заглавие: Also sprach Zarathustra ; Aus dem Nachlass

Автор: Friedrich Wilhelm Nietzsche

Издателство: Alfred Kroner;Leipzig

Година на издаване: 1910

Систематична сигнатура: 101(091)(430)(081.2)

Заглавие: Учителят-революционер в македонското освободително движение

Автор: Коста Георгиев Църнушанов

Сведения за автора: Коста Георгиев Църнушанов (1903-1996). Общественик, деец на ВМРО, историк, публицист и фолклорист. Автор на исторически изследвания, повести.

Издателство: Просветен съюз;София

Година на издаване: 1942

Предмет: Учители, български-в Македония
Националноосвободително движение-Македония

Систематична сигнатура: 371(497.17=867)(092)
949.72

Заглавие: Южнославянския пансион на Т. Н. Минкова в Николаев

Автор: Петър Пенчов Абрашев

Сведения за автора: Петър Пенчов Абрашев (1866-1930). Юрист и политик. Преподавател в Софийския университет и автор на първия български учебник по гражданско право.

Издателство: Придворна печатница;София

Година на издаване: 1909

Предмет: Славяни, южни-образование и просвета-Русия-история
Българи-обучение в чужбина-история
Възрожденци, български

Систематична сигнатура: 371.01(4/9)/А13Пю

Заглавие: За основните поуки от разкриването на трайчокостовата банда и борбата за нейния разгром

Автор: Вълко Червенков

Сведения за автора: Вълко Червенков (1900-1980). Politik, lider na BKP 1949-1954. Ministyr-predsedatel 1950-1956.

Издателство: БКП;София

Година на издаване: 1950

Предмет: БКП-пленуми
Политически процеси-България-история
България-история, нова

Систематична сигнатура: 329(497.2)/Ч67Вз

Заглавие: Вакарел : Антропогеографски проучвания

Автор: Гунчо Стефанов Гунчев

Сведения за автора: Гунчо Стефанов Гунчев (1904-1940). Географ, геоморфолог, етнограф, есперантист. Преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“.

Издателство: Кооперативна печатница Гутенберг;София

Година на издаване: 1933 

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Вакарел-история и етнография
Средна гора [планина]-геоморфология

Систематична сигнатура: 908(497.2)/Г92Гв

Заглавие: Панаирът в Лайпциг

Автор: Кирил Добрев

Сведения за автора: Кирил Добрев (1896-1987). По-често пише под псевдоним Кирил Гривек. Работи в Дирекция по печата към Министерство на външните работи. След 1944 г. е книжар.

Издателство: Т. Ф. Чипев;София

Година на издаване: 1934

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Панаири и изложения, международни-Лайпциг

Систематична сигнатура: 061(4/9)/Д66Кп

Заглавие: Книжарят и книгата

Автор: Никола Даков

Издателство: Стопанско развитие;София

Година на издаване: 1941

Предмет: Книжна търговия-България
Книжарници-управление и организация

Систематична сигнатура:655.4(497.2)/Д14Нк

Заглавие: За брака и други статии : Кн. 7

Автор: Иван Георгиев Селимински 

Сведения за автора: Д-р Иван Селимански (1799-1866). Лекар, общественик, революционер. Пише на гръцки.

Издателство: Министерство на народното просвещение;София

Година на издаване: 1928

Предмет: Философия, българска-история
Възраждане-България

Систематична сигнатура: 101(091)/С-31Иб