Обществени и естествени науки

Заглавие: История на философията : Т. 4 : Нова философия до Канта : Ч. 1 : Нова философия до Хобса

Автор: Иван Георгов

Издателство: Б. изд.;София

Година на издаване: 1936

Предмет: Философия-история

Систематична сигнатура: 101(091)/Г-37Ии

Заглавие: Знание и вяра

Автор: С. Казанджиев

Издателство: Хемус;София

Година на издаване: 1939

Предмет: Наука и религия

Систематична сигнатура: 215/К13-Сз

Заглавие: Книги ; Библиотеки ; Библиография

Автор: Т. Боров

Издателство: Българска мисъл;София

Година на издаване: 1941

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Библиотекознание-България-студии
Библиография-България

Систематична сигнатура:002(497.2)
002
01(497.2)

Заглавие: Пред извора на живота

Автор: С. Казанджиев

Издателство: Хемус;София

Година на издаване: 1943

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Българска литература-теми, образи, сюжети
Философия, българска
Българи-народопсихология

Систематична сигнатура: 886.7.09
101(497.2)
159.922.4(=867)

Заглавие: Студии върху българските обреди и легенди

Автор: М. Арнаудов

Издателство: Б. изд.;София

Година на издаване: 1912

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Обреди и обичаи, български

Систематична сигнатура: 398.3(497.2)

Заглавие: Capitalism and communism

Автор: Oscar Newfang

Издателство: G. P. Putnam’s Sons;New York ; London

Година на издаване: 1932

Предмет: Капитализъм
Комунизъм
Икономика-при капитализма
Икономика-при комунизма

Систематична сигнатура: 316.323.6/.7
330.342.1

Заглавие: Regards vers la paix

Автор: Leopold Boissier

Издателство: Editions de la Baconniere;Neuchatel

Година на издаване: 1943

Предмет: Европа-политика и управление-история
Мир-политически проблеми

Систематична сигнатура: 32(44)(091)
327.57(4)

Заглавие: Le panslavisme et l’interet francais

Автор: Louis Leger

Сведения за автора: Луи Леже. 1843-1923 г. Френски славист. Почетен член на БАН. Докторска дисертация за св. св. Кирил и Методий.

Издателство: Ernest Flammarion;Paris

Година на издаване: 1917

Предмет: Панславизъм
Геополитика
Франция-външна политика
Русия-външна политика-история
Европа-история и политика

Систематична сигнатура: 327.39(=81)
327:911
327(44)
327(470)
940.2/.3

Заглавие: Les fins et l’organisation de la Societe des Nations

Автор: Publ. par le Secretariat de la Societe des Nations

Издателство: Secretariat de la Societe des Nations;Geneve

Година на издаване: 1929

Предмет: Общество на народите

Систематична сигнатура: 341,121

Заглавие: Poland, Germany and the corridor

Автор: Casimir Smogorzewski

Издателство: Williams & Norgate;London

Година на издаване: 1930

Предмет: Международни отношения-Полша и Германия
Полша-история
Германия-история

Систематична сигнатура: 327(438:430)
943.8
943.0

Заглавие: L’Avant-guerre

Автор: Leon Daudet

Сведения за автора: Леон Доде. 1867-1943 г. Френски пиосател и журналист. Син на Алфонс Доде. Съпруг на внучката на Виктор Юго – Жана.

Издателство: Nouvelle librairie nationale;Paris

Година на издаване: 1914

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Шпионаж
Франция-история, нова

Систематична сигнатура: 327.84
944

Заглавие: Propos de table de Martin Luther : T. 1

Автор: Martin Luther

Сведения за автора: Мартин Лутер. 1483-1546. Немски духовник, теолог. Превежда Библита на говорим немски език 1529 г.

Издателство: A l’enseigne du pot casse;Paris

Година на издаване: 1933

Предмет: Богословие, полемично
Лютеранство
Религия-философия

Систематична сигнатура: 239
284
215

Заглавие: Propos de table de Martin Luther : T. 2

Автор: Martin Luther

Сведения за автора: Мартин Лутер. 1483-1546. Немски духовник, теолог. Превежда Библита на говорим немски език 1529 г.

Издателство: A l’enseigne du pot casse;Paris

Година на издаване: 1933

Предмет: Богословие, полемично
Лютеранство
Религия-философия

Систематична сигнатура: 239
284
215

Заглавие: Континент без усмивка

Автор: С. А. Янчулев

Сведения за автора: Стефан Янчулев. 1900-1968 г. Журналист и публицист. Баща на кмета Александър Янчулев.

Издателство: Звезда;София

Година на издаване: 1945

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Международни политически отношения-Среден Изток

Систематична сигнатура: 327.2(091)
325.3(575)(091)

Заглавие: Реч на софийския народен представител Т. Теодоров по предложението за назначаване изпитателна комисия върху цялото управление (включително подготовката и водене на войната) на кабинетите Иван Евстратиев Гешов и Стоян Данев

Автор: Теодор Иванов Теодоров

Сведения за автора: Теодор Теодоров. 1859-1924 г. Политик, юрист, министър-председател. Депутат 1918, 1919 г. 

Издателство: Държавна печатница;София

Година на издаване: 1914

Предмет: Народно събрание-България
Държавно управление-България-история
България-история, нова

Систематична сигнатура: