Обществени и естествени науки

Заглавие: Всред природата на долния Дунав

Автор: Курт Фльорике

Сведения за автора: Курт Фльорике е немски орнитолог.

Издателство: Печатница С. М. Стайков;София

Година на издаване: 1941

Предмет: Птици-географско разпределение-Румъния-Дунав [река}
Птици-географско разпределение-Румънско Черноморие
Орнитология-Румъния

Систематична сигнатура: 592/599(4/9)/Ф65Кв

Заглавие: Проучвания върху късогледството

Автор: Димитър Атанасов Тодоров

Сведения за автора: Димитър Атанасов Тодоров (1909-1962). Географ, геоморфолог, тектоник. Професор в СУ „Свети Климет Охродски“.

Издателство: Книжарница, печатница и книговезница Прес. Търговски и синове;Шумен

Година на издаване: 1939

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Зрение-разстройства

Систематична сигнатура: 617.7/Т64Дп

Заглавие: La race slave

Автор: Lubor Niederle

Сведения за автора: Любор Нидерле (1865-1944). Археолог, антрополог, етнограф. Един от основателите на модерната чешка археология.

Издателство: Felix Alkan;Paris

Сведения за изданието: Включва данни и за България

Година на издаване: 1911

Предмет:Славянски страни-население-историко-демографски изследвания
Славяни-демография-статистически материали
Славяни-антропология
Славянски страни-история

Систематична сигнатура: 312(4/9)/N60-Lr

Заглавие: Средиземноморските земи : Географски очерк : Ч. 1-3

Автор: Димитър Атанасов Тодоров

Сведения за автора: Димитър Атанасов Тодоров (1909-1962). Географ, геоморфолог, тектоник. Професор в СУ „Свети Климет Охродски“.

Издателство: Придворна печатница;София

Година на издаване: 1939-1941

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Средиземноморски земи-география
Средиземноморски земи-геоморфология
Средиземноморски земи-климат

Систематична сигнатура: 911.2/Я75Дс

Заглавие: La grande peur des bien-pensants

Автор: Georges Bernanos

Сведения за автора: Жорж Бернанос (1888-1948). Френски писател.

Издателство: Bernard Grasset;Paris

Сведения за изданието: Номериран екземпляр 2069/2664.

Година на издаване: 1931

Предмет: Журналисти, френски-биографии

Систематична сигнатура: 070(4/9)/B49Gg

Заглавие: Богослужебная последования на все лето преподобному и богоносному отцу нашему Йоанну Рилскому

Автор: Левкийский епископ Партений

Издателство: Синодално издателство;София

Година на издаване: 1956

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Иван Рилски, св.
Светци, български
Богослужение-в българската православна църква

Систематична сигнатура: 235(497.2)/П23б

Заглавие: Последования с житиями святих трех мучеников Софийских Георгия, Георгия и Николая

Автор: Левкийский епископ Партений

Сведения за автора: Левкийский епископ Партений (1907-1982) Стоян Стоянов. Замонашен 1929 г. Доктор по философия. Ръкоположн за епископ 1945 г.

Година на издаване: 1955

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Светци, български
Богослужение-в българската православна църква

Систематична сигнатура: 235(497.2)/П23п

Заглавие: Daily light on the daily path

Издателство: Samuel Bagster & Sons Limited;London

Сведения за изданието: Миниатюра

Година на издаване: 19??

Автографи от: С дарствен надпис

Предмет: Християнство-молитви
Библия-изучаване

Систематична сигнатура:243/D15

Заглавие: Българският писател за кооператизма

Автор: Петко Тихолов Тихолов

Сведения за автора: Петко Тихолов Тихолов (1903-1978). Поет, журналист, библиофил. Автор и редактор на много списания и вестници. Член на Съюза на българските журналисти и Съюза на българските писатели.

Издателство: Б. изд.;София

Година на издаване: 1942

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Кооперативно движение-България

Систематична сигнатура: 334(497.2)/Т60Пб

Заглавие: Petite histoire parlementaire belge

Автор: Pierre Daye

Сведения за автора: Пиер Дей (1892-1960). Белгийски журналист. Осъден на смърт като колаборационист от Военния съвет в Брюксел през 1946 г. успява да избяга в Аржентина.

Издателство:La renaissance du livre;Bruxelles

Година на издаване: 1939

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Белгия-политика и управление-история
Парламент-Белгия-история
Белгия-история и политика

Систематична сигнатура: 321(4/9)/D28Pp

Заглавие: Vingt ans d’Europe : 1919-1939

Автор: Charles d’Ydewalle

Сведения за автора: Шарл Дидевал (1901-1985) белгийски журналист, писател. Доктор по право.

Издателство: Ernest Flammarion;Paris

Година на издаване: 1939

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Европа-политика и управление-история-двадесети век
Европа-история-двадесети век

Систематична сигнатура: 32(4/9)/D98v

Заглавие: История на културата : Материална и духовна

Автор: Ю. Липерт ; С поправки, доп. и забележки от Н. Н. Адреев, Л. В. Щегло ; Прев. от рус. Йосиф Събев

Сведения за автора: Юлиус Липперт (1838-1909) австрийски историк, културолог, етнограф.

Издателство: Книго-Лотос;София

Сведения за изданието: В книгата ръкописно съдържание.

Година на издаване: 1945

Автографи от:

Предмет: Култура-история

Систематична сигнатура: 930/Л65Юи

Заглавие: A selection from the writings of Viscount Strangford on political, geografphical, and social subjects : Vol. 1

Автор: Percy William Strangford

Сведения за автора: Пърси Уилям 8. виконт на Странгфорд (1825-1869) дипломат и учен, защитник на българската кауза.

Сведения за изданието: В книгата са включени дописки за „Pall Mall Gazette“ и статии за България. Подарък на Томас Баркли (1853-1941) (икономист) от баща му Джордж – журналист.

Година на издаване: 1869

Автографи от: С дарствен надпис

Предмет: Англия-история
Азия-история
Балкански страни-история

Систематична сигнатура: 942(092)/S88Ps

Заглавие: Философията на Бенедето Кроче

Автор: Жорж Нурижан

Издателство: Б. изд.;София

Година на издаване: 1939

Предмет: Философи, италиански-биографии

Систематична сигнатура: 101(091)/Н96Жф