Обществени и естествени науки

Заглавие: Изследвания върху теорията на международната търговия

Автор: Константин Николов Бобчев

Сведения за автора: Д-р Константин Николов Бобчев (1894-1976) юрист, икономист, професор в Софийски университет.

Издателство: печатница Полиграфия;София

Година на издаване: 1937

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Международна търговия-теория

Систематична сигнатура: 339.5/Б53-Ки

Заглавие: Gambetta

Автор: Paul Deschanel

Сведения за автора: Пол Дешанел (1855-1922) френски политик. Президент на Франция 1920 г.

Издателство: Librairie Hachette;Paris

Година на издаване: 1919

Предмет: Политици, френски-биографии

Систематична сигнатура: 32(4/9)/D46Pg

Заглавие: Търговията на България със съседните и страни

Автор: Христо Трифонов Пеев

Издателство: Т. Т. Драгиев и сие;София

Година на издаване: 1936

Предмет: България-външна търговия

Систематична сигнатура: 339.5/П-32Хт

Заглавие: Das Uberschwemmungsgebiet der unteren Donau

Автор: Grigore Antipa

Сведения за автора: Григоре Антипа (1867-1944) румънски биолог. Член на Румънската академия на науките.

Издателство: Graphisches Institut Carol Gobl;Bukarest

Година на издаване: 1912

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Дунав [река]
Дунав [река]-стопанско значение

Систематична сигнатура: 914/919/A62Gu

Заглавие: Анти Нитче :Т. 1 

Автор: Любен Казанджиев

Сведения за автора: Любен Казанджиев (1899-1953) философ. Забранен автор след 1944 г.

Издателство: печатница Пряпорец;София

Година на издаване: 1931

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Философи, немски
Философия, немска
Германия-философия

Систематична сигнатура: 101(091)/К13-Ла

Заглавие: Анти Нитче :Т. 2

Автор: Любен Казанджиев

Сведения за автора:

Издателство: печатница Художник;София

Година на издаване: 1932

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Философи, немски
Философия, немска
Германия-философия

Систематична сигнатура: 101(091)/К13-Ла

Заглавие: La philosophie de l,histoire d,Ernest Seilliere

Автор: Paul Teltcharoff

Сведения за автора: Павел Телчаров – литературен критик и философ. Работил през 30-те и 40-те години на XX в.

Издателство: mpr. Madara;Sofia

Година на издаване: 1936

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: История-теория и философия
Историци, френски
Учени, френски

Систематична сигнатура: 930.1/T-33-Pp

Заглавие: Bulgaria’s economic position

Автор:Leo Pasvolsky

Сведения за автора: Лео Пасволски (1893-1953) журналист, икономист, висш служител в Държавния департамент на САЩ и „вероятно най-важният автор на Хартата на ООН“.

Издателство: The Brookings Inst.;Washington

Година на издаване: 1930

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Държавни дългове-България-история
Репарации

Систематична сигнатура: 336.3(4/9)/P31Lb

Заглавие: Арийското мировъзрение

Автор: Хаустон Стоарт Чембърлейн

Сведения за автора: Хаустон Стоарт Чембърлейн (1856-1927) английски писател, антрополог, социолог, философ. Антисемит.

Издателство: Печатница Влад. Пършоров;Враца

Година на издаване: 1939

Автографи от: Автограф на преводача

Предмет: Националсоциализъм-Германия-философско-исторически аспекти

Систематична сигнатура: 321(4/9)/Ч-57Ха

Заглавие: The St. Lawrence navigation and power project

Автор: Harold Glenn Moulton, Charles Stillman Morgan, Adah L. Lee

Издателство: The Brookings Institution;Washington

Година на издаване: 1929

Автографи от: Автограф на един от авторите Харолд Моултън

Предмет: Речен транспорт-Сейнт Лорънс [река]

Систематична сигнатура: 656.2(7/8)M90-Hs

Заглавие: Economic nationalism of the Danubian states

Автор: Leo Pasvolsky

Сведения за автора: Лио Пасволски (1893-1953). Журналист, икономист, служител на Държашнич департамент и помощник на държашнич секретар. Един от ашторите на Хартата на ООН.

Издателство: The Macmillan company;New York

Година на издаване: 1928

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Икономическа политика-Дунавски страни-история

Систематична сигнатура: 338.2/P31Le

Заглавие: United States constitutional history and law

Автор: Albert H. Putney

Издателство: Illinois Book Exchange;Chicago

Година на издаване: 1908

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Конституционно право-САЩ-история
Конституция-САЩ-история

Систематична сигнатура: 342(7/8)/P98Au

Заглавие: American bar leaders

Автор: James Grafton Rogers

Сведения за автора: Джеймс Роджърс (1873-1971). Американски юрист, професор, политик.

Издателство: American Bar Association;Chicago

Година на издаване: 1932

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Адвокати-САЩ-биографии

Систематична сигнатура: 347.9(7/8)/R71Ja