Обществени и естествени науки

Заглавие: Пред съда на класата

Автор: Иван Георгиев Клинчаров

Издателство: Без изд.;София

Година на издаване: 1932

Предмет: Работническо движение-България-история
Социалистически партии-България
Работническа класа-България

Систематична сигнатура: 323(497.2)/К65Ип

Заглавие: София до Освобождението

Автор: Никола Василев Михов

Издателство: Български библиографски институт;София

Година на издаване: 1942

Предмет: София-история-библиографии

Систематична сигнатура: 016/М76Нс

Заглавие: Към въпроса за развитието на монистическия възглед върху историята

Автор: Георги Валентинович Плеханов

Издателство: БКП;София

Година на издаване: 1947

Предмет: Монизъм
Исторически материализъм

Систематична сигнатура: 101(091)/П59Гк

Заглавие: Д-р Ив. А. Богоров : Български учител, народен будител и родоначалник на българското вестникарство : Беседа прочетена от Павел В. Патев в Карлово на 18 март и София 13 май 1934 г.

Автор:Павел В. Патев

Издателство: печатница Б. А. Кожухаров;София

Година на издаване: 1935

Автографи от: Автограф на автора

Предмет:Възрожденци, български
Книжовници, български

Систематична сигнатура: 949.72.04(092)/П28Пб

Заглавие: Дух, принципи и държава на социализма

Автор: Петър Чолаков-Зарин

Издателство: Идеал;София

Година на издаване: 1946

Автографи от: Автограф на автора

Предмет:Социализъм
Държава-теория

Систематична сигнатура: 321/Ч90-Пд

Заглавие: Парите в механизма на размяната

Автор: Никола Пиперов

Издателство: печатница Рьодер;Лайпциг

Година на издаване: 19??

Предмет: Пари
Паричен пазар
Финанси

Систематична сигнатура: 336.7/П52Нп

Заглавие: Димитър Благоев

Автор: Иван Георгиев Клинчаров

Сведения за автора: Иван Георгиев Клинчаров 1877-1942. Български политик, обществен деец, публицист и преводач. Изследва и публикува биографии на важни личности от историята на България.

Издателство: печатница Земледелско знаме;София

Година на издаване: 1926

Предмет: БКП-дейци-биографии

Систематична сигнатура: 329.14(092)/К65Иб

Заглавие: Цялостта на Отечеството

Автор: Петър Николов Думанов

Издателство: печатница на Марийка К. Драголова;Ловеч

Година на издаване: 1940

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Народно събрание-България
България-вътрешна политика
България-история, нова

Систематична сигнатура: 328(497.2)/Д92Пц

Заглавие: Западният бряг на Черно море в древността

Автор: Христо Милошев Данов

Сведения за автора: Христо Милошев Данов 1908-1999. Български историк на древността и траколог. Има важни приноси в античната история на Балканите, на древна Тракия и гръцката колонизация на черноморското крайбрежие.

Издателство: Университетска печатница;София

Година на издаване: 1947

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Западно черноморие-история, стара и антична

Систематична сигнатура: 930/Д19Хз

Заглавие: Poincare a-t-il voulu la guerre?

Автор: Fernand Gouttenoire de Toury

Издателство: Clarte;Paris

Година на издаване: 1920

Предмет: Първа световна война-причини
Външна политика-Франция-история
Политици, френски
Дипломати, френски
Дипломати, руски

Систематична сигнатура: 940.3/G69Fp