Чужди автори

Заглавие: Федон или За душата

Автор: Платон ; Прев. от старогр. и комент. Александър Балабанов

Издателство: Министерство на народното просвещение;София

Година на издаване: 1925

Автографи от: Автограф на прев.

Предмет: Философия, антична
Древна Гърция-философия

Систематична сигнатура: 101(091)(38)
875-83

Заглавие: Zola 1938

Автор: Louis Pierard

Издателство: Ca Ira;Anvers

Година на издаване: 1939

Автографи от: Автограф на прев.

Предмет: Френска литература
Писатели, френски-живот и творчество

Систематична сигнатура: 840.09(092)
92 Зола, Емил

Заглавие: Медея

Автор: Еврипид ; Прев. от старогр. в стихове Александър Балабанов

Издателство: книжарница Отец Паисий;Пловдив

Година на издаване: 1932

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 875-21

Заглавие: Жорж Нурижан : По случай 30-год. книжовна и публицист. дейност : 1913-1943 : [Сборник]

Издателство: Без изд.;София

Година на издаване: 1943

Автографи от: Автограф на прев.

Предмет: Журналисти, италиански-в България-сборници

Систематична сигнатура:07(45)(092)(082)
92 Нурижан, Жорж

Заглавие: История на класическата литература

Автор: Ал. Балабанов

Сведения за автора: Александър Балабанов. 1879-1955 г. Литературовед. Преводач. Професор в СУ. Член на Македомския научен институт.

Издателство: Хемус;София

Година на издаване: 1931

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Антична литература-история
Старогръцка литература-история
Римска литература-история

Систематична сигнатура: 871(091)
875(091)

Заглавие: Любов и поезия

Автор: Ал. Балабанов

Сведения за автора: Александър Балабанов. 1879-1955 г. Литературовед. Преводач. Професор в СУ. Член на Македомския научен институт.

Издателство: Хемус;София

Година на издаване: 1939

Предмет: Старогръцка литература-история и критика
Поети, старогръцки

Систематична сигнатура: 875,09

Заглавие: Песме

Автор: Jован Дучиh

Сведения за автора: Йован Дучич. 1871-1943 г. Сръбски поет, писател, дипломат.

Издателство: Нова Штамп. Давидовиh;Београд

Година на издаване: 1908

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.1-1

Заглавие: Песме у прози

Автор: Jован Дучиh

Сведения за автора: Йован Дучич. 1871-1943 г. Сръбски поет, писател, дипломат.

Издателство: Б. изд.;Женева

Година на издаване: 1905

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 886.1-4

Заглавие: Le Desert de Bievres

Автор: Georges Duhamel

Сведения за автора: Жорж Дюамел. 1884-1966 г. Френски писате. Лекат по образование. Популярен в Европа пре 30-те и 40-те години на XX век.

Издателство: Mercvre de France;Paris

Година на издаване: 1937

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура:840-31

Заглавие: La petite infante de Castille

Автор: Henry de Montherlant

Издателство: Artheme Fayard et Cie;Paris

Сведения за изданието: Оригинални гравюри.

Година на издаване: 1935

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 840-31

Заглавие:Les Celibataires

Автор: Henry de Montherlant

Издателство: Artheme Fayard et Cie;Paris

Сведения за изданието: Оригинални гравюри.

Година на издаване: 1936

Систематична сигнатура: 840-31

Заглавие: La Femme et le pantin

Автор: Henry de Montherlant

Издателство: Artheme Fayard et Cie;Paris

Сведения за изданието:Оригинални гравюри.

Година на издаване: 19??

Систематична сигнатура: 840-31

Заглавие: Евгений Онегин

Автор: А. С. Пушкин

Сведения за автора: Хенри Левенсон – преводач. 1892-1963 г. Български писател, преводач, дипломат от еврейски произход.

Издателство: Хемус;София

Сведения за изданието: Илюстрации от съветското издание на Н. В. Кузмин.

Година на издаване: 1941

Систематична сигнатура: 882-1

Заглавие: Разкази : Св. 1

Автор: Максим Горкий

Издателство: Сп. Библиотека;София

Сведения за изданието: Първо издание.

Година на издаване: 1903

Автографи от: Автограф на преводача

Систематична сигнатура: 882-32

Заглавие: Русия и България

Автор: Григорий Спиридонович Петров

Сведения за автора: Григорий Спиридонович Петров (1866-1925). Руски свещеник, обществен деятел, публицист. Книгите му са много популярни в Русия, България и Сърбия. Живее в България от 1923 до 1925 г.

Издателство: Печатарска производителна кооперация Напред;София

Година на издаване: 1929

Систематична сигнатура: 882/П47Гр