Чужди автори

Заглавие: Peking dust

Автор: Ellen Newbold La Motte

Сведения за автора: Елън ла Мот (1873-1961) американска журналистка и писателка.

Издателство: The Century Co;New York

Година на издаване: 1920

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Социален живот-Китай-спомени

Систематична сигнатура: 951/959/L10Ep

Заглавие: Grammaire de la langue bulgare

Автор: Leon Beaulieux avec le concours de Stefan Mladenov

Сведения за автора: Проф. Леон Больо преподавател по български език и Ръководител на Института за източни езици в Париж. Чуждестранен член на БАН.

Издателство: libr. ancienne Honore Champion;Paris

Година на издаване: 1933

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Български език-граматика

Систематична сигнатура: 808.67/B34Lg

Заглавие: Le voyage de Moscou

Автор: Georges Duhamel

Сведения за автора: Жорж Дюамел (1884-1966) френски писател. Лекар по професия. Член на Френската академия на науките.

Издателство: Mercvre de France;Paris

Година на издаване: 1927

Автографи от: Подписана от Елза Винарова – майка на Бистра Винарова.

Систематична сигнатура: 840/D86Gv

Заглавие: Rien qu’une femme

Автор: Francis Carco

Сведения за автора: Франсис Карко (1886-1958) френски писател, поет, драматург, изкуствовед.

Издателство: Impr. Coulouma;Argenteuil

Сведения за изданието: Номериран екземпляр 127/276. оригинални графики от Час (Чарлз) Лаборд (1886-1941) – един от най-известните илюстратори през 20-те и 30-те години на XX в. във Франция.

Година на издаване: 1925

Систематична сигнатура: 840/C21Fr

Заглавие: English quotations

Автор: Robinson Smith

Издателство: George Routledge & sons;London

Година на издаване: 1907

Автографи от: С дарствен надпис

Систематична сигнатура: 820/E56

Заглавие: Biographical essays

Автор: Edward Boyle

Сведения за автора: Сър Едуард Бойл (1878-1945). Британски политик, юрист. Застъпник на българските интереси след Първата световна война. Доктор хонорис кауза на Софийския университе.

Издателство: Humphrey Milford;London

Година на издаване: 1936

Предмет: Писатели, западноевропейски-живот и творчество
Поети, западноевропейски-живот и творчество

Систематична сигнатура: 820/899(4/9)/B83-Eb

Заглавие: The voice on the mountain

Автор: by Marie, Queen of Roumania

Сведения за автора: Мария Единбургска (1875-1938) кралица на Румъния. По нейна идея е построен двореца в Балчик.

Издателство: Alfred A. Knopf;New York

Сведения за изданието: Номериран екземпляр 485/600. Отпечатан на ръчно изработена хартия.

Година на издаване: 1926

Систематична сигнатура: 859.0/M-30v

Заглавие: L’ane d’or

Автор: Apulee ; Ill. Adee

Сведения за автора: Луций Апулей (II в.) древноримски писател, оратор, философ.

Издателство: Nilsson;Paris

Сведения за изданието: Романът „Златното магаре“ (Метаморфози) е единственият запазен в цялост римски роман.

Година на издаване: 1932

Систематична сигнатура: 871/A68a

Заглавие: Женско народно събрание

Автор: Аристофан ; Прев. от ориг. Ал. Балабанов

Издателство: Хемус;София

Сведения за изданието:

Година на издаване: 1929

Автографи от: С подпис на Траян Радев

Систематична сигнатура: 875/А84ж

Заглавие: L’oeuvre du divin Aretin : Pt. 2 : Les Ragionamenti

Автор: Pietro Aretino

Издателство: Bibliotheque des curieux;Paris

Сведения за изданието: Предговор и библиография на Гийом Аполинер.

Година на издаване: 1910

Систематична сигнатура: 850/A73Pl

Заглавие: Душата на Испания

Автор: Милко Ралчев ; Предг., прев. и характеристика на поетите

Издателство: Без изд.;София

Сведения за изданието:

Година на издаване: 1939

Автографи от: Автограф на автора

Систематична сигнатура: 860/Р-32Мд

Заглавие: Povestile focului

Автор: Victor Eftimiu

Сведения за автора: Виктор Ефтимиу (1889-1972). Румънски поет, писател, драматург, академик.

Издателство: Minerva;Bucuresti

Сведения за изданието:

Година на издаване: 1915

Систематична сигнатура:859.0/E27Vp

Заглавие: Данте Алигиери

Автор: Милко Ралчев ; [Данте Алигиери]

Издателство: Витоша-Димитър Янев;София

Година на издаване: 1947

Автографи от: Автограф на автора

Предмет: Поети, италиански-творчество

Систематична сигнатура: 850(092)/Р-32Мд

Заглавие: Речи против Катилина

Автор: Марк Тулий Цицерон ; Прев. от лат. Д. Дечев

Издателство: Хемус;София

Година на издаване: 1941

Автографи от: Автограф на преводача

Систематична сигнатура: 871/Ц72Мр

Заглавие: Theatre espagnol : T. 2 : Tirso de Molina – Ruiz de Alarcon

Автор: Tirso de Molina
Ruiz de Alarcon y Mendoza, Juan

Сведения за автора: Тирсо де Молина (Tirso de Molina), псевдоним на испанския драматург и богослов Габриел Телес (Gabriel Tеllez).

Издателство: La renaissance du livre;Paris

Година на издаване: 1932

Автографи от: Автограф на преводача, авт. и на предг.

Систематична сигнатура: 860/T44