Чужди автори

Заглавие: Ces plaisirs…

Автор: Sidonie Gabrielle Colette

Издателство: J. Ferenczi & Fils;Paris

Година на издаване: 1932

Систематична сигнатура: 840/C69Sc

Заглавие: Theatre complet de Racine : T. 1

Автор: Jean Racine

Издателство: Bibliotheque Hachette;Paris

Систематична сигнатура: 840(081)/R12Jt

Заглавие: Theatre complet de Racine : T. 2

Автор: Jean Racine

Издателство: Bibliotheque Hachette;Paris

Систематична сигнатура: 840(081)/R12Jt

Заглавие: Theatre de Beaumarchais

Автор: Pierre Augustin Caron de Beaumarchais

Издателство: Bibliotheque Hachette;Paris

Автографи от: Книгата е от личната библиотека на Бистра Винарова, с подпис на първата с. – B. Vinaroff

Систематична сигнатура: 840(081)/B-34Pt